Agenda

Agenda

VNK-moment voor leden

VNK-moment met het bestuur!
Online via Teams
2022-12-14
15:30

16:30

Nationale Directeurendag Kinderopvang & Basisonderwijs

Aanbod voor VNK-leden! HCB – Seminar: Energieke Klantgerichte Organisaties
Vondelparc Souterrain, Utrecht
2023-03-15
10:00

16:00

Themadag VNK 2023!

Op 5 april ontmoeten we elkaar opnieuw in het AFAS-theater in Leusden. Ben jij er ook bij?
AFAS Theater Leusden
2023-04-05
13:00

20:00

Webinar voor leden

‘Medezeggenschap volgt zeggenschap’
Online via Teams
2022-11-09
08:30

09:30

Algemene Leden Vergadering

SAVE-THE-DATE: de ALV, daar wil je bij zijn! De Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK) zit volop in het tweede jaar van haar bestaan. Tijd van doorontwikkeling en voor een algemene ledenvergadering. Deze vind plaats op 10 oktober 2022.
Online via Teams
2022-10-10
15:00

17:00

Inspiratiemiddag ontwikkeling succesvol IKC

Het ontwikkelen van een succesvol IKC is complex als het gaat om de organisatorische samenwerking tussen opvang en onderwijs en de daarbij passende huisvesting. De samenwerking op inhoud, de juridische structuur van deze samenwerking, hoe zich dat vertaalt naar de huisvesting, financiering, eigenaarschap en exploitatie kent talloze opties, belangen, dilemma’s en keuzemomenten. Hoe hebben andere IKC’s dit aangepakt? Ter inspiratie organiseren we voor u op dinsdagmiddag 27 september een fietstour langs twee Utrechtse kindcentra, te weten: IKC Rijnvliet en KC Haarzicht.
fysiek
2022-09-27
12:30

18:00

Studiedag ambassadeurs

Met elkaar en in een inspirerende omgeving gaan de ambassadeurs verder met de invulling van het ontwikkelplan van de VNK en het ontwikkelen van mooie activiteiten met de leden.
Kindcentrum de Plotter te Zutphen
2022-09-29
16:00

20:00

DYADE Informatiedag IKC’s

Dinsdag 7 juni a.s. organiseert Dyade een informatiedag voor IKC’s met aandacht voor wat wél kan. Een goed afgestemde, overzichtelijke administratie bijvoorbeeld. En advies bij het inrichten van uw organisatie en HR.
Dyade Visma Onderwijs Experience Centre in Utrecht
2022-06-07
09:00

15:30

Zicht op onderwijs

Opvang & onderwijs verbinden en ontwikkelen. Hiertoe organiseren de PO-Raad en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), in samenwerking met de Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK) en EtuConsult, een tweede bijeenkomst.
Online
2022-05-23
09:30

13:00

THEMADAG VNK “Naar inclusievere kindcentra

Leden, ambassadeurs, partners en overige belangstellenden laten zich inspireren door praktische voorbeelden van werken aan inclusie in het kindcentra. En verkennen de rol van de bestuurder, de gemeente en ook de IKC-leidinggevende in het proces
fysiek
2022-04-06
13:00

20:00