Beleid

De Vereniging Netwerk Kindcentra is op 1 januari 2021 opgericht door een drietal besturen van geïntegreerde opvang en onderwijs organisaties. We zijn geen brancheorganisatie, wel stemmen we regelmatig af met de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en PO-Raad. We zijn een platform voor iedereen, individueel, IKC en organisatie van opvang en/of onderwijs, die werk wil maken van het realiseren van een andere, ontschotte, ontwikkelomgeving voor kinderen. 

Wij werken samen aan een kansrijke wereld, waarin kinderen van 0 tot 13 jaar en hun ontwikkelingsmogelijkheden centraal staan. Een wereld vol ruimte en vrij van hokjes, gebouwd op het fundament van samenwerking, verbinding, creativiteit en talent. 

Om dat doel te bereiken combineren wij grootse dromen en innovatieve ideeën met nieuwe structuren op het vlak van rechtspersonen, management en medezeggenschap. Groei ontstaat door diversiteit, waarbij we unieke vaardigheden omarmen en benutten om invloed uit te oefenen en het voortouw te nemen. Wij werken niet vanuit een vaststaand plan, maar gaan aan de slag. Stap-voor-stap, met genoeg ruimte om vrij te denken. Daarbij maken we ook tussenstops, om overzicht te creëren en het volgende doel te bepalen.   

Wij zijn kritisch op regels en systemen en passen deze alleen toe als ze helpend zijn. Onze leidraad is een ononderbroken leerlijn, waarlangs kinderen ongehinderd hun eigen weg kunnen afleggen, op hun eigen tempo, in een omgeving waarin zij zich prettig voelen.  

 

Welkom in de wereld van Vereniging Netwerk Kindcentra, welkom in onze wereld.