Beleid

De Vereniging Netwerk Kindcentra is op 1 januari 2021 opgericht door een 3-tal besturen van geïntegreerde opvang en onderwijs organisaties. We zijn geen brancheorganisatie, wel stemmen we regelmatig af met de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en PO-Raad. We zijn een platform voor iedereen, individueel, IKC en organisatie van opvang en/of onderwijs, die werk wil maken van het realiseren van een andere, ontschotte, ontwikkelomgeving voor kinderen. 

 
Wij werken samen aan een kansrijke wereld, waarin kinderen van 0 tot 13 jaar en hun ontwikkelingsmogelijkheden centraal staan. Een wereld vol ruimte en vrij van hokjes, gebouwd op het fundament van samenwerking, verbinding, creativiteit en talent. 
 
Om dat doel te bereiken combineren wij grootse dromen en innovatieve ideeën met nieuwe structuren op het vlak van rechtspersonen, management en medezeggenschap. Groei ontstaat door diversiteit, waarbij we unieke vaardigheden omarmen en benutten om invloed uit te oefenen en het voortouw te nemen. Wij werken niet vanuit een vaststaand plan, maar gaan aan de slag. Stap-voor-stap, met genoeg ruimte om vrij te denken. Daarbij maken we ook tussenstops, om overzicht te creëren en het volgende doel te bepalen.   
 
Wij zijn kritisch op regels en systemen en passen deze alleen toe als ze helpend zijn. Onze leidraad is een ononderbroken leerlijn, waarlangs kinderen ongehinderd hun eigen weg kunnen afleggen, op hun eigen tempo, in een omgeving waarin zij zich prettig voelen.  

 

Welkom in de wereld van Vereniging Netwerk Kindcentra, welkom in onze wereld. 

Kansrijk ontwikkelen

Ieder kind heeft recht op gelijke kansen om zich te ontplooien, eigen talenten te ontwikkelen en dromen uit te laten komen. Daar is een kansrijke ontwikkelomgeving voor nodigWat dat is, verschilt per kind. Een aanpak op maat, met als doel om geluk voor ieder kind bereikbaar te maken. Zo’n andere aanpak vraagt om ander perspectief, andere wettelijke kaders en andere afspraken. 

Minder regels zorgen voor verlichting, zo komen we los van bestaande systemen. Wat een verademing is dat! De enige echte regel is dat de ontwikkeling van ieder kind centraal staat. Dat is niet alleen socialer en rechtvaardiger, maar ook duurzamer, toekomstbestendiger. Door nu te investeren in de ontwikkeling van integrale kindcentra, werken we aan een betere wereld voor straks. 

Om dat doel te bereiken heb je elkaar nodig. De gedachte van Ubuntu: “ik ben, omdat wij zijn.” Alleen ga je misschien sneller, samen kom je verder. Samen met onze partners en leden tonen wij maatschappelijk ondernemerschap door kennis te delen. Want (op)groeien doe je met elkaar. 

Samen met lef creëren 

We proberen steeds weer iets nieuws en zijn nieuwsgierig naar dat wat we nog niet weten.  
Zo ontstaat ruimte om verder te groeien. We hebben het lef om te ontdekken, buiten de lijntjes te kleuren, juridische grenzen op te zoeken, vernieuwend te zijn en uitdagingen aan te gaan.  
Dat klinkt misschien wat eigenwijs, maar ons doel is vooruitstrevend: een netwerk met sterke verbindingen, dat fungeert als platform en kennisbank. Een vindplaats, met duidelijke informatie voor scholen en kinderopvangorganisaties die op zoek zijn naar heldere informatie en routes om hun doel te bereiken: een integraal kindcentrum, ontstaan uit co-creatie. 

Vanuit inhoud gedreven richting geven 

Diversiteit is onze gezamenlijke kracht. We ontdekken, delen expertise, luisteren naar elkaar en ontwikkelen wat nodig is om vooruitgang te boeken. Ook tonen we inspirerende praktijkvoorbeelden. Samen werken we aan een krachtige inhoud, wat de basis vormt voor een sterke lobby. Hiermee geven we sturing, bereiden we de weg voor en zetten we een beweging in gang. Zo geven we gezamenlijk richting en ontvouwt zich de positieve ontwikkeling die we voor ogen hebben: publiek-private ontschotting, één gezamenlijk belang en ruimte voor ondernemerschap om meer integrale kindcentra te creëren.