De Vereniging Netwerk Kindcentra zet zich in om een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-13 jaar mogelijk te maken. Zij denkt dat dit het beste gerealiseerd kan worden als opvang en onderwijs integreren, de schotten verdwijnen, en gezamenlijk bestuurd worden vanuit één bestuurlijke organisatie. 

Om een optimaal hybride leef-, speel-, leer- en werkklimaat te organiseren voor kinderen, ouders en medewerkers moet er nog heel veel gebeuren. Vanuit de ervaringen van de dagelijkse praktijk binnen het kindcentrum zet de vereniging zich in om barrières te slechten en kansen te kunnen pakken. In veel gevallen betekent dit veranderingen in wet- en regelgeving.

Het zal duidelijk zijn dat het succes van de vereniging mede wordt bepaald door de betrokkenheid en inzet van zoveel mogelijk leden: organisaties van opvang en onderwijs die al geïntegreerd en gefuseerd zijn of dit van plan zijn of mogelijk al op weg.

Samen kunnen we het verschil maken en gaan we het verschil maken.

Leden leren van elkaar, doen zo kennis en ervaring op en samen bouwen we aan een prachtige, veilige en uitdagende ontwikkelomgeving voor kinderen. De vereniging wil de leden vertegenwoordigen en ondersteunen in dit gezamenlijk streven.

Onze leden:

Geïnteresseerd?

Heeft u belangstelling voor het lidmaatschap bekijk dan de pagina ‘Lid worden en lidmaatschap’ voor meer informatie of neem contact op  met het secretariaat

DOE MEE en bouw samen met de vereniging en haar leden aan die nieuwe wereld voor kinderen van 0-13 jaar.

Deze leden dragen de vereniging: