PACT voor kindcentra stopt ...

“PACT voor Kindcentra, als programma van activiteiten gesteund door Het Kinderopvangfonds, stopt. De beweging voor kindcentra gaat door en het Platform Kindcentra zal een spin in het web blijven. We kijken met trots terug op de verbinding die tot stand is gekomen tussen zoveel partijen en op wat er is bereikt. Onze dank is groot!”
aldus Gijs van Roozendaal op 17 mei 2022 op de site van pactvoorkindcentra.nl

Inmiddels is het zover dat de website pactvoorkindcentra weliswaar niet verder zal worden ontwikkeld, maar de informatie blijft behouden en ‘de beweging gaat door!’
De PACT-ambassadeurs, de opleidingentafel, de kennistafel en het Platform Kindcentra zullen nog onverminderd actief voortgaan.

De beweging gaat door! 
Dit betekent dat de VNK graag het stokje overneemt en voortbouwt op datgene wat PACT heeft bereikt.
Daarom houden wij graag alle PACT-informatie in stand en bereikbaar.

https://www.pactvoorkindcentra.nl/