Waarom zou je lid worden?

Herken jij je, als bestuurder, hierin?

 • Elk kind heeft ontwikkelrecht;
 • Een kindcentrum met doorgaande lijn is daarvoor de beste plek;
 • Elk kind verdient een rijke ontwikkelomgeving;
 • Wij zijn een gefuseerde organisatie kinderopvang en onderwijs;
 • Wij zijn een kinderopvangorganisatie en werken nauw samen met onderwijs;
 • Wij zijn een onderwijsorganisatie en werken nauw samen met kinderopvang;
 • Als kinderopvangorganisatie zijn wij een stichting of een vereniging;
 • Wij willen onze ervaringen delen met andere besturen;
 • Wij willen leren van andere besturen;
 • Alleen gaat sneller, maar samen kom je verder.
 

Als dit is wat je past, sluit je dan aan bij de VNK. Voor de contributie hoef je het vast niet te laten:

Bijdrage voor 2023-2024 op basis van aantal unieke kinderen in de organisatie:
 • < 1000: € 750;
 • 1000-1500: € 1.000;
 • 1500-5000: € 1.750;
 • >5000: € 3.250

Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en gaat in op de eerste van de maand volgend op de bevestiging door het bestuur. De jaarcontributie van het 1e jaar wordt naar evenredigheid vastgesteld. Opzegging kan schriftelijk uiterlijk twee maanden voor het einde van het lidmaatschapsjaar (kalenderjaar).

Jaarlijks wordt de begroting gepresenteerd aan de leden en wordt er verantwoording afgelegd in een jaarverslag.

Interessant detail: we zijn een anbi-geregistreerde instelling.

Dit vinden wij wel heel belangrijk:
Dat je als lid een rechtspersoon bent, die al  geïntegreerd is en op basis van gelijkwaardigheid opvang en onderwijs aanbiedt, of een  rechtspersoon bent, die dit van plan is of al op weg is naar deze vorm van geïntegreerd aanbod vanuit een gelijkwaardige inrichting.

Wat als je lid bent?

Als je eenmaal lid bent geworden dan:

 • heten we je natuurlijk van harte welkom! We nemen jouw logo op op onze website. Door volume in leden wordt onze stem en vuist groter om werk te maken van die nieuwe ontwikkelomgeving voor kinderen van 0-13 jaar;
 •  wordt ook jouw stem gehoord in de contacten die wij hebben;
 • kun je deelnemen aan onze jaarlijkse themadag, exclusief voor leden;
 • kun je deelnemen aan activiteiten georganiseerd door bijvoorbeeld onze partners;
 • houden we je op de hoogte van interessante evenementen een exclusieve voordelen via onze agenda;
 • houden we je op de hoogte rond thema’s van onze DOE-agenda;
 • houden we onderling contact via de MS Teams-omgeving ‘Leden’;
 • delen we onderling (bestuurders, leidinggevenden en kwaliteitsmedewerkers van je organisatie kennis en kunde via de MS Teams-omgeving ‘Werkplaats IKC’;
 • vind je inspiratie in onze online netwerk via MS Teams als ook via o.a. onze blogs op onze website;
 • kun je gebruik maken van speciale aanbiedingen van onze partners;
 • kun je onze ambassadeurs inschakelen voor informatie of ondersteuning;
 • kun je altijd bij ons terecht met je vragen over IKC-ontwikkeling op de werkvloer, bij bedrijfsvoering, bestuur en/of toezicht.

Dus, wat is jouw volgende stap?


Klik op de onderstaande button en steun de beweging in het belang van ALLE kinderen!

 

Na aanmelding zal het bestuur uw aanvraag behandelen en, na goedkeuring, ontvangt u een bevestiging van het lidmaatschap en informatie over de verdere administratieve afhandeling.