Praten en doen

De VNK werkt op drie terreinen:

 • Invloed
 • Kennisdeling en – ontwikkeling en
 • Ondersteuning en advies

We zijn nadrukkelijk geen brancheorganisatie, maar we signaleren uit de praktijk (door onze leden) en agenderen. 

Om onze missie na te streven lopen we tegen verschillende zaken aan waar in onze ogen iets aan moet worden gedaan om die rijke nieuwe ontwikkelomgeving voor alle kinderen van 0-13 jaar te realiseren.

Waar lopen onze leden tegenaan?

 1. Arbeidsmarkt
  Het ervaren van een tekort aan personeel.
  15sep23: Kamerbrief ‘Stand van zaken herziening financieringstelsel kinderopvang’
 2. BTW-afdracht bij detachering
  21% btw afdracht, wanneer door onderwijs, collega’s uit de kinderopvang worden ingehuurd.
 3. Cao
  Twee cao’s die nogal van elkaar afwijken.
 4. Functiehuis
  Vanuit de cao’s verschillende functies die niet aansluiten bij een doorgaande ontwikkellijn.
 5. Huisvesting
  Kinderopvang die geen plaats kan krijgen/houden in onderwijsgebouwen en de verschillende financiering van gebouwen. 
 6. Medezeggenschap
  Medezeggenschap volgt besluitvorming. Lastig als dat op verschillende plekken en met verschillende regels moet plaatsvinden.
 7. Peuter-kleutergroepen
  WKO en WPO die elkaar bijten in de overgang van peuter naar kleuter en de samenwerking.
 8. Rijke ontwikkeldag
  Onderwijs ‘in the lead’ en kinderopvang als één van de samenwerkingspartners staat haaks op de ontwikkeling van 0-13 jaar.
 9. Toezicht
  Het scherpst zichtbaar bij punt 7.
 10. Taal
  Een nieuwe ontwikkelwereld voor kinderen van 0-13 jaar vereist een bijpassende taal om te voorkomen dat we in aparte sectoren blijven denken. 
 11. Twee ministeries
  SZW voor de kinderopvang en OCW voor onderwijs bevordert niet de samenwerking en integratie. Daarnaast wordt kinderopvang nog steeds gezien als commercieel en ingezet als arbeidsmarktinstrument waardoor niet alle kinderen toegang tot kinderopvang  krijgen/hebben. 
 12. Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
  Twee verschillende VOG’s voor de omgang met en begeleiding van jonge kinderen in één centrum is verwarrend.

 

[Bijgewerkt op 25sep23]