Samenwerken aan de nieuwe wereld van opvang en onderwijs

VNK werkt aan een kansrijke wereld, met gelijke mogelijkheden voor ieder kind, een ononderbroken ontwikkelingslijn van 0-13 jaar en optimale voorwaarden om dat te realiseren. Zowel financieel, als met personeel en materieel. Om dat te bereiken verenigen we leden, ambassadeurs en partners in een krachtig netwerk. Welkom in de wereld van Vereniging Netwerk Kindcentra!
Voor praktijkervaringen en meer ga je naar PLEK013.
Zie de button hiernaast of link hieronder.

Kansrijk ontwikkelen

Door nu te investeren in de ontwikkeling van integrale kindcentra, werken we aan een betere wereld voor straks. Om dat doel te bereiken heb je elkaar nodig. Want alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder.

Praktisch en concreet

Elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen, uitdagingen analyseren en vertalen naar activiteiten. We brengen mensen samen en organiseren daartoe bijeenkomsten en evenementen, digitale ontmoetingen en werkbezoeken aan kindcentra. Leden kunnen bovendien documenten delen via de Werkplaats IKC.

Vanuit inhoud gedreven richting geven

Diversiteit is onze gezamenlijke kracht. We ontdekken, delen expertise, luisteren naar elkaar en ontwikkelen wat nodig is om vooruitgang te boeken. Samen werken we aan een krachtige inhoud, wat de basis vormt voor een breed gedragen missie.

Samen met lef creëren

Expertisecentrum Plek013 is de landelijke startpagina voor ontwikkeling van kindcentra. Praktijkvoorbeelden, wetenschappelijk onderzoek, de nieuwste inzichten op het gebied van integrale huisvesting, wet- en regelgeving: alle informatie overzichtelijk op één plek.

Onze missie

Onze visie

Het beleid

Blijf op de hoogte

Wat is er mis met onze mindset?

Onze bestuurder Ad Vos geeft antwoord op deze vraag met de opmerking dat dit niet zo moeilijk is!

Nieuwe bestuursleden VNK!

Graag stellen wij u voor: Suzan de With-Bloemendaal en Claudia Doesburg.

Spelen en leren: onderwijs geeft een verkeerd voorbeeld

De aanstaande beweging naar gratis kinderopvang houdt de gemoederen bezig. Bestuurder Ad Vos deelt zijn gedachten.

VNK – Ontwikkelplan!

DE vindplaats voor IKC-ontwikkeling, daar gaan we voor! De ontwikkeling en plannen voor 2022-2025 in beeld.

Webinar voor leden

‘Medezeggenschap volgt zeggenschap’

Algemene Leden Vergadering

SAVE-THE-DATE: de ALV, daar wil je bij zijn! De Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK) zit volop in het tweede jaar van haar bestaan. Tijd van doorontwikkeling en voor een algemene ledenvergadering. Deze vind plaats op 10 oktober 2022.

De ontwikkelings mogelijkheden van kinderen 0 tot 13 jaar staan centraal

De ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen 0 tot 13 jaar staan centraal

Wij werken aan een wereld vol ruimte en vrij van hokjes, gebouwd op het fundament van samenwerking, verbinding, creativiteit en talent. 

Onze partners

Astrium Accountants

Arthur van der Have

AON -verzekeringen

Henri Damen

Zosja

Marike Vroom

Edux

Marc Cobben

B&T

Geke Bakker

Dyade

Xavier de Wit

AFAS

Linda Heikoop

H2X

Joost Baljé

Infinite Financieel

Peter Kruijsen

Van Doorne

Danielle Westerhoff

Ziber

Maikel Bauer

Create

Ramon Tromp

ICS

Onno Damen