Samenwerken aan de nieuwe wereld van opvang en onderwijs

VNK werkt aan een kansrijke wereld, met gelijke mogelijkheden voor ieder kind, een ononderbroken ontwikkelingslijn van 0-13 jaar en optimale voorwaarden om dat te realiseren. Zowel financieel, als met personeel en materieel. Om dat te bereiken verenigen we leden, ambassadeurs en partners in een krachtig netwerk. Welkom in de wereld van Vereniging Netwerk Kindcentra!
Voor praktijkervaringen en meer ga je naar PLEK013.
Zie de button hiernaast of link hieronder.

Kernwaarden

Kansrijk ontwikkelen

Door nu te investeren in de ontwikkeling van integrale kindcentra, werken we aan een betere wereld voor straks. Om dat doel te bereiken heb je elkaar nodig. Want alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder.

Praktisch en concreet

Elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen, uitdagingen analyseren en vertalen naar activiteiten. We brengen mensen samen en organiseren daartoe bijeenkomsten en evenementen, digitale ontmoetingen en werkbezoeken aan kindcentra. Leden kunnen bovendien documenten delen via de Werkplaats IKC.

Vanuit inhoud gedreven richting geven

Diversiteit is onze gezamenlijke kracht. We ontdekken, delen expertise, luisteren naar elkaar en ontwikkelen wat nodig is om vooruitgang te boeken. Samen werken we aan een krachtige inhoud, wat de basis vormt voor een breed gedragen missie.

Samen met lef creëren

Expertisecentrum Plek013 is de landelijke startpagina voor ontwikkeling van kindcentra. Praktijkvoorbeelden, wetenschappelijk onderzoek, de nieuwste inzichten op het gebied van integrale huisvesting, wet- en regelgeving: alle informatie overzichtelijk op één plek.

Onze missie en visie

Over ons

Ons beleid

Fix-the-system!

Kinderopvang gun je ieder kind. Dit is het moment: een manifest voor de hervorming van het kinderopvangstelsel!

Kabinet vraagt onderwijs en kinderopvang verbinding te zoeken!

Ministers Dennis Wiersma  (Onderwijs) en Karien van Gennip (SZW) schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat het onderwijs en de kinderopvang nog meer verbinding met elkaar moeten zoeken

Bestuurders wissel!

Per 1 mei 2023 is er sprake van een wisseling in het bestuur van de Vereniging Netwerk Kindcentra.

Gratis kinderopvang uitgesteld……..

Alles lag klaar voor wetgeving, maar helaas……De VNK vindt het besluit van het kabinet zeer onverstandig om 3 redenen.

HCB Masterclass met korting voor VNK-leden!

Slagvaardige Teams in kinderopvang, basisonderwijs en IKC 2023. Hi Teaming methode: Rem eraf, gas erop en visueel maken.

VTOI-NVTK en VNK in gesprek!

Het webinar om intern toezichthouders uit kinderopvang en onderwijs meer informatie te bieden over de samenwerking krijgt een vervolg in rondetafelgesprekken met de bestuurders en een lid van de beide RvT’s van Blosse en PIT.

De ontwikkelings mogelijkheden van kinderen 0 tot 13 jaar staan centraal

De ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen 0 tot 13 jaar staan centraal

Wij werken aan een wereld vol ruimte en vrij van hokjes, gebouwd op het fundament van samenwerking, verbinding, creativiteit en talent.