Samenwerken aan de nieuwe wereld van opvang en onderwijs

VNK werkt aan een kansrijke wereld, met gelijke mogelijkheden voor ieder kind, een ononderbroken ontwikkelingslijn van 0-13 jaar en optimale voorwaarden om dat te realiseren. Zowel financieel, als met personeel en materieel. Om dat te bereiken verenigen we leden, ambassadeurs en partners in een krachtig netwerk.

Welkom in de wereld van Vereniging Netwerk Kindcentra!

Voor praktijkervaringen en ervaren partners ga je naar PLEK013. Dé plek waar alle ikc-kennis samenkomt.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. 
Ook geïnteresseerd in, of hard werkend aan die nieuwe ontwikkelwereld voor kinderen, bijvoorbeeld via ikc’s? Versterk ons gezamenlijke doel en …..

Kernwaarden

Kansrijk ontwikkelen

Door nu te investeren in de ontwikkeling van integrale kindcentra, werken we aan een betere wereld voor straks. Om dat doel te bereiken heb je elkaar nodig. Want alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder.

Praktisch en concreet

Elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen, uitdagingen analyseren en vertalen naar activiteiten. We brengen mensen samen en organiseren daartoe bijeenkomsten en evenementen, digitale ontmoetingen en werkbezoeken aan kindcentra. Leden kunnen bovendien documenten delen via de Werkplaats IKC.

Vanuit inhoud gedreven richting geven

Diversiteit is onze gezamenlijke kracht. We ontdekken, delen expertise, luisteren naar elkaar en ontwikkelen wat nodig is om vooruitgang te boeken. Samen werken we aan een krachtige inhoud, wat de basis vormt voor een breed gedragen missie.

Samen met lef creëren

Expertisecentrum Plek013 is de landelijke startpagina voor ontwikkeling van kindcentra. Praktijkvoorbeelden, wetenschappelijk onderzoek, de nieuwste inzichten op het gebied van integrale huisvesting, wet- en regelgeving: alle informatie overzichtelijk op één plek.

Onze missie en visie

Over ons

Ons beleid

VNK op het Kindcentrumcongres!

De VNK was goed vertegenwoordigd op het kindcentrumcongres 8 november 2023  in ’t Spant in Bussum.

Nieuwe VNK-samenwerkingspartner: Nedvice!

Hiermee vergroten we nog meer de kennis en expertise in de ontwikkeling van de kindcentra voor onze leden. 

Nieuwe VNK-Blog!

Niet te houden! Zoals Femke Bol fenomenaal en vastberaden afstevende op haar goud waarbij iedereen het nakijken had.

Kidsadmin sluit aan als VNK-partner !

Kidsadmin versterkt de beweging van de VNK!

THEMADAG 2024: SAVE-THE-DATE!

Derde VNK Themadag in het Afas-theater te Amersfoort

Exclusief voor leden: EDUX Lunchworkshop

Het fysieke vervolg op het webinar Ontwikkel je kindcentrum met de ambitiewijzer!

De ontwikkelings mogelijkheden van kinderen 0 tot 13 jaar staan centraal

De ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen 0 tot 13 jaar staan centraal

Wij werken aan een wereld vol ruimte en vrij van hokjes, gebouwd op het fundament van samenwerking, verbinding, creativiteit en talent.