Kansrijk ontwikkelen

Door nu te investeren in de ontwikkeling van integrale kindcentra, werken we aan een betere wereld voor straks. Om dat doel te bereiken heb je elkaar nodig. Want alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder.

Praktisch en concreet

Elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen, uitdagingen analyseren en vertalen naar activiteiten. We brengen mensen samen en organiseren daartoe bijeenkomsten en evenementen, digitale ontmoetingen en werkbezoeken aan kindcentra. Leden kunnen bovendien documenten delen via de Werkplaats IKC.

Vanuit inhoud gedreven richting geven

Diversiteit is onze gezamenlijke kracht. We ontdekken, delen expertise, luisteren naar elkaar en ontwikkelen wat nodig is om vooruitgang te boeken. Samen werken we aan een krachtige inhoud, wat de basis vormt voor een breed gedragen missie.

Samen met lef creëren

Expertisecentrum Plek013 is de landelijke startpagina voor ontwikkeling van kindcentra. Praktijkvoorbeelden, wetenschappelijk onderzoek, de nieuwste inzichten op het gebied van integrale huisvesting, wet- en regelgeving: alle informatie overzichtelijk op één plek.

Onze missie

Onze visie

Het beleid

Blijf op de hoogte

Actueel

Wat is ‘ondernemend’ in de kinderopvang?

We horen regelmatig in de kinderopvang dat deze sector ondernemend is. Wij vroegen het aan bestuurder van de Vereniging Netwerk Kindcentra, Ad Vos.

VNK-Themadag in Schooldomein!

In de laatste editie van Schooldomein wordt in het artikel van Sibo Arbeek in samenwerking met de VNK en VNK-partner ICS verslag gedaan van de eerste Themadag.

Dyade Informatiedag IKC’s

Dinsdag 7 juni a.s. organiseert Dyade een informatiedag voor IKC’s met aandacht voor wat wél kan!

Zijn de statuten van uw organisatie al Wbtr-proof?

Zijn de statuten van uw organisatie al Wbtr-proof? Vanuit het partnership tussen Van Doorne N.V., advocaten, notarissen en fiscalisten en Vereniging Netwerk Kindcentra, doet Van Doorne kosteloos een beoordeling of actualisatie van de statuten van uw organisatie noodzakelijk of gewenst is.

Agenda

Zicht op onderwijs

Opvang & onderwijs verbinden en ontwikkelen. Hiertoe organiseren de PO-Raad en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), in samenwerking met de Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK) en EtuConsult, een tweede bijeenkomst.

DYADE Informatiedag IKC’s

Dinsdag 7 juni a.s. organiseert Dyade een informatiedag voor IKC’s met aandacht voor wat wél kan. Een goed afgestemde, overzichtelijke administratie bijvoorbeeld. En advies bij het inrichten van uw organisatie en HR.

De ontwikkelings mogelijkheden van kinderen 0 tot 13 jaar staan centraal

De ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen 0 tot 13 jaar staan centraal

Wij werken aan een wereld vol ruimte en vrij van hokjes, gebouwd op het fundament van samenwerking, verbinding, creativiteit en talent. 

SAMENWERKING LEIDT TOT SAMENKRACHT

Onze partners

Astrium Accountants

Arthur van der Have

AON -verzekeringen

Henri Damen

Zosja

Job van Velsen

Edux

Marc Cobben

B&T

Geke Bakker

Dyade

Xavier de Wit

AFAS

Linda Heikoop

H2X

Joost Baljé

Infinite Financieel

Peter Kruijsen

Van Doorne

Danielle Westerhoff

Ziber

Maikel Bauer

Create

Ramon Tromp

ICS

Onno Damen