Over ons

Wij zijn een vereniging van bestuurders van organisaties die opvang en onderwijs geïntegreerd, op basis van gelijkwaardigheid en vanuit één bestuurlijke organisatie realiseren. Alleen op deze manier denken wij dat wij een optimaal, hybride leef-, speel-, leer- en werkomgeving kunnen realiseren voor kinderen, medewerkers en ouders.  Wij zien opvang en onderwijs als een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Als bestuurders van PIT kinderopvang & onderwijs, Samenwijs kinderopvang & onderwijs en Blosse Opvang en Onderwijs hebben wij het initiatief genomen tot oprichting van deze vereniging. We zien en ervaren prachtige ontwikkelingen in onze eigen organisatie en kindcentra en ook bij vele andere collega besturen. Ontwikkelingen die onvoldoende gehoord en gezien worden en vaak nog worden belemmerd door niet passende wet- en regelgeving en bekostiging. Daarnaast ervaren we dat veel organisaties het wiel zelf nog uitvinden terwijl er veel meer gebruik gemaakt kan worden van elkaars expertise. Daarbij zijn we mede afhankelijk of ondersteunende bedrijven met hun dienstverlening wel voldoende anticiperen op deze majeure verandering in de wereld van opvang en onderwijs. Goed om dan te ervaren dat er bedrijven zijn die als preferred partner daar al op inspelen en samen met de vereniging en haar leden de specifieke dienstverlening voor onze organisaties wil optimaliseren.

De Vereniging Netwerk Kindcentra wordt georganiseerd en geredigeerd vanuit de praktijk. Daarom is het van belang dat de regie, het bestuur van de vereniging, bestaat uit bestuurders van organisaties die al een geïntegreerd aanbod gerealiseerd hebben. Zij kennen elke dag de wereld van het kindcentra en de gelijkwaardigheid tussen de afzonderlijke onderdelen. Echter deze bestuurders hebben ook een verantwoordelijkheid naar de eigen organisatie. Wij kiezen voor drie speerpunten binnen ons netwerk:  Invloed, kennisdeling en – ontwikkeling en ondersteuning en advies

Voor de belangrijke afstemming tussen bestuur en samenwerkingspartners wordt door het bestuur nog nagedacht over vormen van overleg en afstemming met samenwerkingspartners.

De vereniging is een netwerkorganisatie waar organisaties zich bij kunnen aansluiten. Hoe groter de groep des te steviger kan ons geluid zijn. Aan de andere kant willen we onze kennis en ervaring zo laagdrempelig mogelijk ter beschikking stellen. Een platte netwerkorganisatie met zo weinig mogelijk overhead en bureaucratie.

Het activiteitenplan van de vereniging geeft, vanuit kansen en bedreigingen, een globaal overzicht van de activiteiten weer. Deze lijst kan natuurlijk op elk moment aangevuld of gewijzigd worden door het bestuur. De VNK zal ontwikkelingen niet financieel faciliteren. Maar partners en belanghebbenden bij elkaar brengen en met eigen kennis en ervaring ontwikkelingen initiëren of daar aan deelnemen. Bekostiging vindt plaats door deelnemende partijen dan wel via externe subsidie.

We hebben sterk het gevoel dat we vanuit zelf opgedane kennis en ervaring met het goede bezig zijn naar de toekomst toe en vooral naar een toekomst van geïntegreerd organiseren van opvang en onderwijs binnen het kindcentra. Een ontwikkelomgeving van talenten waar de doorgaande lijn van het kind, op basis van mogelijkheden en nieuwsgierigheid wordt ingericht. Zowel fysiek als met de aanwezige professionele medewerkers die daarvoor nodig zijn.

We zien en ervaren dagelijks veel kansen, prachtige voorbeelden, maar ook belemmeringen en bedreigingen. Onze activiteiten als bestuurder binnen onze organisaties en zeker dus ook de activiteiten van de vereniging worden daarom primair gevoed vanuit die kansen en bedreigingen op de werkvloer. Het is dan dus ook onontbeerlijk dat zowel onze inzet als de betrokken samenwerkingspartners hierop ingericht zullen worden.

Ad Vos

Nieuwsgierig van aard en dus vele interesses waaronder techniek en later fotografie, toch gekozen voor relatie met en ontwikkeling van kinderen. Hoe je eigen groei en ervaring je uiteindelijk brengen bij inzicht dat het ontwikkelen van jonge kinderen er wezenlijk toe doet. En dan nu professionals kunnen faciliteren in dit mooie werk geeft mij energie.

 

Jeanette de Jong

Als kind was ik vrolijk, actief en creatief. Gezegend met een warm nest waarin ik ben opgegroeid. Een mensenmens, altijd op zoek naar verbinding met de mensen om mij heen en op zoek naar ontwikkelingen die leiden tot verbetering. Of het nu in de zorg, het onderwijs of de kinderopvang is. Het denken vanuit de essentie en bedoeling en dan het systeem of werkwijze daarop laten aansluiten is mijn passie.

Arnoud van Leuven

Ontdekken en leren zat er al vroeg in. Wat een rijkdom als dat thuis gestimuleerd wordt! Ook de leerkracht en de sporttrainer maakten het verschil. Een goede start, helaas niet voor iedereen weggelegd. Opvang, onderwijs, jeugdzorg, cultuur, sport: allemaal nodig om dat te realiseren. Wat mij drijft? Gelijke kansen voor ieder kind, van peuter tot puber! 

Ad Vos

Nieuwsgierig van aard en dus vele interesses waaronder techniek en later fotografie, toch gekozen voor relatie met en ontwikkeling van kinderen. Hoe je eigen groei en ervaring je uiteindelijk brengen bij inzicht dat het ontwikkelen van jonge kinderen er wezenlijk toe doet. En dan nu professionals kunnen faciliteren in dit mooie werk geeft mij energie.

Jeanette de Jong

Als kind was ik vrolijk, actief en creatief. Gezegend met een warm nest waarin ik ben opgegroeid. Een mensenmens, altijd op zoek naar verbinding met de mensen om mij heen en op zoek naar ontwikkelingen die leiden tot verbetering. Of het nu in de zorg, het onderwijs of de kinderopvang is. Het denken vanuit de essentie en bedoeling en dan het systeem of werkwijze daarop laten aansluiten is mijn passie.

Arnoud van Leuven

Ontdekken en leren zat er al vroeg in. Wat een rijkdom als dat thuis gestimuleerd wordt! Ook de leerkracht en de sporttrainer maakten het verschil. Een goede start, helaas niet voor iedereen weggelegd. Opvang, onderwijs, jeugdzorg, cultuur, sport: allemaal nodig om dat te realiseren. Wat mij drijft? Gelijke kansen voor ieder kind, van peuter tot puber! 

Joke Tillemans

Omdat we elk moment invloed hebben
op het geluk en de kansen van kinderen 

Modderpaadjes ontdekken, struinen door onbekend terrein. Daar word ik een blij mens van.
Niets zo fijn als samen mogen ontdekken, bedenken en creëren. Wanneer het om kinderen gaat maken we samen echt verschil. In de afgelopen jaren heb ik ongelooflijk veel mogen leren over hoe we alle schotten kunnen weghalen tussen onderwijs, opvang en zorg. Hoe kinderen het uitgangspunt kunnen zijn in plaats van systemen. En hoe we samen verder komen dan alleen. Met heel veel plezier draag ik mijn steentje bij aan ons Netwerk Kindcentra. Ik verheug me op bundelen van onze krachten en het zetten van de volgende veelbelovende stappen.

joke.tillemans@netwerkkindcentra.nl

Juliet van der Lugt

Met trots werk ik bij Wijzer in Opvang en Onderwijs, met Integrale Kindcentra in Maassluis en Vlaardingen. Wijzer heeft sinds 2015 opvang en onderwijs onder 1 aansturing en wij werken toe naar ‘Wijzer in Ontwikkeling en Educatie’, als teken van verdere ontschotting.

Ik geloof er in dat medewerkers het verschil maken, elke dag weer. Ook vinden wij loopbaanperspectieven voor de medewerkers belangrijk; door opvang en onderwijs in 1 organisatie ontstaan er mooie mogelijkheden.
Mijn drijfveer om me beschikbaar te stellen voor het bestuur is dat ik graag een actieve bijdrage wil leveren aan het wegnemen van de bestuurlijke belemmeringen, want die zijn er nog steeds, zodat we de volgende stap kunnen zetten in de verdere integraliteit van kinderopvang en onderwijs.

juliet.vanderlugt@netwerkkindcentra.n

Cynthia Roos -Kempers
Christy Pach
Adrie Groot

De dagelijkse werkzaamheden van de Vereniging Netwerk Kindcentra worden uitgevoerd/gecoördineerd door een team van professionele ondersteuners.

  • Cynthia Roos-Kempers
  • Christy Pach 
  • Adrie Groot
 
Zij zijn te bereiken op hun eigen mailadres of via het mailadres van het secretariaat.