Partners

Niet alleen de Vereniging Netwerk Kindcentra ziet en ervaart dat de wereld van Opvang en Onderwijs ingrijpend verandert. Ook andere bedrijven en instellingen zien deze verandering. De preferred partners VNK kenmerken zich door kennis en ervaring van onze wereld en de wil en energie om mee te bouwen en denken aan de dienstverlening die in deze nieuwe geïntegreerde wereld van opvang en onderwijs wenselijk is.

De preferred partners denken met ons mee en door samenwerking met de vereniging en onderling verbreden ze hun kennis en ervaring.

Het is bijzonder dat zij als preferred partners VNK hun kennis en ervaring deels gratis en deels tegen gereduceerd tarief, exclusief aanbieden aan onze leden. We zijn er bijzonder trots op dat zij zich op deze manier verbinden aan de vereniging en onze missie en visie. Uiteraard is het aan de leden zelf of zij wel of geen gebruik maken van deze dienstverlening.

En voor meer specifieke informatie kunt u terecht bij de contactpersoon van het gewenste bedrijf.