CCI Seminar: Eén curriculum voor 0-6 jarigen en àlle kinderen

Zalen van Zeven, Boothstraat 7 in Utrecht
2022-03-28
13:30

16:30
Eén curriculum voor 0-6 jarigen en àlle kinderen Welk pedagogisch beleid schept de beste voorwaarden voor hoogwaardige interacties in kinderopvang en onderwijs? __________________________________________________________ _______________ Het recente OESO (organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling) rapport geeft aan: “Het leren, de ontwikkeling en het welzijn van kinderen worden rechtstreeks beïnvloed door hun dagelijkse interacties met andere kinderen, volwassenen, hun families en de omgeving. Dit interactieve proces staat bekend als “proceskwaliteit” en leidt tot een belangrijke vraag: ‘Welk pedagogisch beleid schept de beste voorwaarden voor hoogwaardige interacties in kinderopvang en onderwijs?’” 0-6 jarigen Het internationale onderzoek van de OESO-serie Starting Strong, deel VI (2021), dat in 26 landen is uitgevoerd, legt een duidelijk verband tussen pedagogische proceskwaliteit en het belang van één pedagogisch beleid/één doorlopend curriculum voor 0-6 jarigen. In Nederland is de ontwikkeling van IKC’s en de doorgaande lijn tussen kinderopvang en onderwijs volop gaande. Daarbij ontkomen we niet aan de discussie over de wenselijkheid of zelfs de noodzaak van een integraal curriculum voor de leeftijdsgroep van 0-6 jaar. Voor àlle kinderen Eén doorlopend curriculum dient het belang van àlle kinderen en dient het recht dat kinderen hebben om op te groeien in een omgeving waar sprake is van gelijkheid en respect voor diversiteit. Het OESO-rapport geeft aan welke consequenties dit heeft voor de vormgeving van het curriculum: het is een pleidooi voor een integrale pedagogische aanpak (universal approach) versus een aanpak gericht op doelgroepen (targeted approach). Doel van dit seminar: • Inzicht verkrijgen in het belang van één pedagogisch beleid en curriculum voor 0-6 jaar o.a. in IKC’s; • Inspiratie opdoen voor de vormgeving van pedagogisch beleid met aandacht voor gelijke kansen en respect voor diversiteit; • Kennisnemen van het OESO-rapport en de relevantie ervan voor Nederland. Sprekers: Michel Vandenbroeck; Hoogleraar Sociale Pedagogiek aan de Universiteit Gent, België. Zorica Trikic; Senior Program manager en trainer ISSA – International Step by Step Association. Suzanne Ahrouch en Ineke Stavenuiter; schoolleiders IKC Maria te Hoorn. Bestemd voor: Managers, schoolleiders, (pedagogische) beleidsmedewerkers, pedagogisch coaches, teamleiders onderbouw of 0-6 jaar, adviseurs en onderzoekers. Praktische informatie: Datum: maandag 28 maart 2022 van 13:30 – 16:30 uur; met borrel na afloop Locatie: Zalen van Zeven, Boothstraat 7, Utrecht Voertaal: Nederlands en deels Engels (de presentatie van Zorica Trikic) Kosten € 125,– incl. btw. Meer informatie en inschrijven op: www.childcareinternational.nl/seminars