VNK-Webinar: SucZESfactoren voor samenwerking in een kindcentrum!

VNK-Webinar: SucZESfactoren voor samenwerking in een kindcentrum!

VNK-Webinar: SucZESfactoren voor samenwerking in een kindcentrum!

online via VNK-netwerkplaform
2023-10-06
10:00

11:30

Doelgroep:

IKC / kindcentrum leiders: manager kinderopvang en schoolleiders, IKC directeuren, MT leden (I)KC

 

Doel:

Na dit uur heb je

  • alle ZES factoren in beeld om geïnspireerd en succesvol samen te werken in een kindcentrum

  • heb je de belangrijkste ontwikkelpunten voor je eigen team (unit/kindcentrum) in beeld

Hoe bepaal je in een kindcentrum waarin je als team verder wilt ontwikkelen? Ga je daarbij uit van  inhoudelijke doelen zoals de doorgaande lijn tussen peuters en kleuters of wil je de samenwerking eens actief onderzoeken gezien vanuit de teamontwikkeling?

Christy Pach is teamcoach en organisatieontwikkelaar en neemt je mee in de SucZESfactoren voor samenwerking in een kindcentrum. Een model voor teamontwikkeling dat zij speciaal voor kindcentra verder ontwikkelde. Geheel bekeken vanuit een gezamenlijke en gelijkwaardige samenwerking tussen professionals in onderwijs & opvang.

Wat betekent het in de praktijk om echt gezamenlijk verantwoordelijk te zijn? Hoe is het kindcentrum georganiseerd en wie is waar verantwoordelijk voor? We kijken naar de gezamenlijke doelen, jullie ondernemerschap en hoe jullie elkaars kwaliteiten en expertise benutten.

Aan de hand van de SucZESfactoren heb je na dit uur jullie ontwikkelkansen in beeld of ontdek je juist je blinde vlekken…. En daarmee kun je weer geïnspireerd verder bouwen aan de samenwerking.

Welk team kies je als invalshoek? Je kunt als leider je team onderwijs & opvang professionals onderzoeken, maar je eigen managementteam is ook een goede invalshoek.

Aanmelden kan via deze link.

Het webinar is gratis voor VNK-leden!
Voor niet-leden, zijn de kosten per deelnemer  50,-