Tweede inspiratiesessie kinderopvang in kleine scholen!

IKC It Pertoer, Bumaleane 1 te Weidum
2023-10-19
14:00

16:30

Na een succesvolle eerste inspiratiebijeenkomst over Kinderopvang in kleine scholen’ op 16 januari jl., vindt een tweede inspiratiesessie plaats op 19 oktober as. van 14.00-16.30 uur. Dit vindt plaats in IKC It Pertoer in Weidum.

Op verzoek van de aanwezigen van de eerste inspiratiesessie (16 januari 2023) staat de bijeenkomst van 19 oktober in het teken van praktische oplossingen. Het kernteam van Kindcentrum De Nieuwe Draai uit Heerhugowaard neemt ons mee in hun verhaal hoe ze hebben bereikt dat de professionals in hun kindcentrum gedurende de hele dag echt samenwerken aan de ontwikkeling van de kinderen.

Bestuurders, directeuren en managers van onderwijs en opvang zijn van harte welkom.
VNK-leden krijgen 50% korting op de deelname. Voor de uitnodiging, het programma en de aanmelding, klik op deze link.