VNK-webinar: Ontwikkel je kindcentrum met de ambitiewijzer!

VNK-webinar: Ontwikkel je kindcentrum met de ambitiewijzer!

VNK-webinar: Ontwikkel je kindcentrum met de ambitiewijzer!

online via VNK-netwerkplaform
2023-10-11
15:00

16:30

Bij de ontwikkeling van een kindcentrum gaat het niet alleen over het toevoegen van extra diensten aan een traditionele school. Het is ook het opnieuw ontwerpen van een organisatie waarin bestaande werksoorten zoals kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool en eventueel jeugdzorg/andere voorzieningen efficiënter en effectiever zijn. Er ontstaat een samenwerkingsmodel waar de kwaliteit van de dienstverlening en de in te zetten middelen opnieuw op elkaar afgestemd zijn.

Tijdens het webinar neemt Marc Cobben je mee in de Edux ambitiewijzer. De ambitiewijzer is een instrument dat helpt bij de eerste stappen tot samenwerking of het verder vormgeven van bestaande samenwerkingen binnen een (integraal) kindcentrum. In de ambitiewijzer wordt gebruik gemaakt van de vier niveaus van Studulski en Valkenstijn (2006) en het instrument geeft inzicht in de mate van samenwerking op pedagogisch relevante thema’s, organisatiestructuur en bedrijfsvoering. Bovendien worden actualiteiten uit kindcentrum-land en inzichten uit De Staat van het Onderwijs 2023 niet buiten beschouwing gelaten.

Kijk hier de oproep van Marc.