Onderzoek en publicaties

Onderzoek en publicaties

Onderzoek, ontwikkeling en begeleiding

Samenwerken aan gelijke kansen voor kinderen en jongeren Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Sinds 1992 zetten wij ons in om de onderwijskansen van kinderen en jongeren te vergroten. Met een geïntegreerd aanbod van onderzoek, ontwikkeling en begeleiding ondersteunen wij de landelijke overheid, gemeenten en schoolbesturen bij het realiseren van gelijke kansen.