Organisaties die een brede landelijke uitstraling hebben en grotendeels door de overheid bekostigd worden.

AON Verzekeringen

Aon verzekeringen is gericht op het onderwijs en kinderopvang. En als VNK-partner wil Aon graag inspelen op de ontwikkelingen in deze sectoren. Steeds meer opvang- en onderwijsorganisaties werken samen of gaan zelfs fuseren. Daar liggen uitdagingen op het terrein van het verzekeringenpakket met mogelijk, door betere afstemming, voordelen. Ook het risicoprofiel kan door deze ontwikkeling veranderen en Aon wil graag een partner voor besturen zijn om dit samen in beeld te brengen.