Brancheorganisatie Primair Onderwijs

Samenwerken met kinderopvang Voordat een kind naar de basisschool gaat, heeft het al een hele ontwikkeling doorgemaakt. Thuis, in de buurt en/of op een voorschoolse voorziening. De basisschool is een schakel in de ontwikkeling van jonge kinderen. Daarom is samenwerking essentieel. De PO-Raad maakt zich sterk dat de verschillende schakels goed op elkaar aansluiten en dat achterstanden zo vroeg mogelijk worden aangepakt. Wij pleiten daarom voor een sterke basisvoorziening voor alle kinderen