Huisvesting

Van visie naar een prachtig IKC gebouw
Relevante informatie op het gebied van huisvesting voor scholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten bij het realiseren van kindcentra. Informatie op het gebied van duurzaamheid gezondheid en veiligheid. Een inspirerende omgeving waarin de partners van het kindcentrum hun doelen en ambities verwezenlijken.