Het tekort aan pedagogisch medewerkers en leerkrachten wordt steeds schrijnender. In alleen al Rotterdam is er in het onderwijs een tekort van 1 op de 10 groepen en dan hebben we het nog niet eens over de BSO waar dit nog meer oploopt.

Hoe gaan we dit probleem nou toch aanpakken?

Ook in Amsterdam is het tekort groot en oplopend en daarom hebben de schoolbesturen die in het BBO verenigd zijn aangegeven dat er andere structurele maatregelen nodig zijn. De tijdelijke interventies worden de nieuwe wereld. Het klassieke onderwijsbeeld waarin we een leerkracht voor één klas zetten, gaat verdwijnen.

In het nieuwe onderwijs’ krijgen kinderen les van wisselende professionals, zoals kunstenaars, accountants en musici én is er een bevoegde leerkracht met een coördinerende rol. Volgens de schoolbesturen zorgt dit er ook voor dat de ‘druk van de ketel gaat’ en er meer ruimte komt voor bijvoorbeeld lesvoorbereidingen. (Het Parool, 30-01-2023).

Alhoewel er op diverse plekken hier al mee geëxperimenteerd wordt, of als noodinterventie wordt ingezet, brengt de mededeling dat dit de nieuwe wereld wordt tot veel verzet van leerkrachten, schoolleiders en zelfs ambtenaren. Het is toch interessant te zien dat zelfs in de grootste crisis, zo’n aangekondigde verandering met veel wrijving gepaard gaan. Het vergt leiderschap om deze transitie door te maken terwijl de dagen gewoon doorlopen en er elke dag kinderen en ouders op de stoep staan.

Kunnen we als kindcentra hier niet het goede voorbeeld in geven?

Al jaren werken we interprofessioneel samen op heel veel plekken. We verbinden de wereld van opvang en onderwijs soms ook met jeugdzorg. Kunnen we nog een stapje verder gaan door de maatschappij om het kind te verbinden, verschillende expertises naar binnen te brengen. Hoe tof (en effectief) is het om op een duurzame manier een muziekdocent in te zetten voor de taalontwikkeling, theaterdocent voor burgerschap, de groenteboer voor ondernemerschap, IT deskundige voor digitale geletterdheid en dat natuurlijk allemaal onder de bezielende leiding van de pedagogisch medewerker en de leerkracht .

De Vereniging Netwerk Kindcentra heeft maar één doel voor ogen: een kansrijke wereld, met gelijke mogelijkheden voor ieder kind, een ononderbroken ontwikkelingslijn van 0-13 jaar en optimale voorwaarden om dat te realiseren. Zowel financieel, als met personeel en materieel.

Door bestuurlijke fusie van kinderopvang en onderwijs ontstaat duiding, doel en samenwerken zonder belangenconflicten. De bestuurlijke belemmeringen kunnen voorkomen worden door één Ministerie van Jeugd (0-18 jaar) en publieke bekostiging voor 0-13 jarigen.

 

‘Samenwerken aan een nieuwe wereld van opvang & onderwijs’ 🍀