1 praktijk vraag om 1 inspectie

Waarom 2 inspecties voor 1 kindcentrum? Er wordt steeds vaker gewerkt met 1 team in kindcentra, er is 1 cultuur, 1 pedagogische aanpak en 1 ontwikkellijn. Waarom ‘schotten’ bij 4 jaar en voor en na schooltijd? Het gaat om dezelfde kinderen. Voeg de inspecties van opvang en onderwijs samen. Maak 1 ministerie van jeugd- of kindontwikkeling.

Inspecteer juist de meerwaarde van het geheel

Voeg in de inspectiekaders van opvang en onderwijs juist onderdelen toe. Kijk naar de ontschotting en hoe deze vorm krijgt.

  • Hoe zijn de ‘knips’ in het aanbod geminimaliseerd
  • Hoe wordt er breed ingezet op kansengelijkheid?
  • Op vroegsignalering?
  • Hoe worden ouders en de wijk betrokken bij de kindcentra?

Mooie aspecten van deze tijd die meer aandacht verdienen in de inspecties. Aandacht voor een betere toekomstige wereld.

Neem het veranderende tijdperk mee in de inspecties

Neem de huidige maatschappij mee in het inspectiekader. De huidige wetgeving knelt en past nu deels niet bij de praktijk (denk aan personeelstekort, de wens voor meer inclusie, de druk op de schoolresultaten en de beoordeling daarvan etc.).
Geef experimenteerruimte in aansluiting op de praktijk van nu.

Doen we wat hoort of wat helpt?

Laten we focussen op het laatste. Doen wat helpt en de bedoeling van kindontwikkeling nooit uit het oog verliezen. Wetten en kaders aanpassen op de veranderende praktijk. Laat de verantwoordelijkheid bij de professional.

Betrek de organisatie bij de inspectie

Laten we uitgaan van vertrouwen. Collega’s binnen onderwijs en maatschappelijke opvang hebben 1 ding voor ogen: het zo goed mogelijk doen voor kinderen. Een inspectiebezoek kan een waardevolle aanvulling vormen in feedback. Deze organisaties organiseren ook hun eigen feedback intern en extern. Kijk dus als inspectie hoe je aanvullend kunt zijn op wat er al gebeurt. Zo dragen we allemaal bij aan een nog beter aanbod van kindontwikkeling in Nederland.

 

Auteur: Jeanette de Jong, College van Bestuur van Blosse & bestuurslid VNK