Themadag VNK: 'naar inclusievere kindcentra' op 6 april 2022

In het AFAS Theater in Leusden begon de Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK) op 6 april 2022 aan haar uitdagende tweede jaar met een eerste themadag. De rode draad was ‘naar inclusievere kindcentra’. Samen met bestuurders, beleidsmedewerkers en IKC-leidinggevenden werd invulling gegeven aan een rijk programma.

Na de opening door VNK-ambassadeur en dagvoorzitter Ady Hoitink en een introductie vanuit de locatie door Bas van der Veldt, sprak prof. Paul Leseman in het plenaire programma. Vervolgens was er een panelgesprek onder leiding van VNK-ambassadeur Christy Pach. Hierin gaven VNK-ambassadeur en programmanager Gertrude Abbring, wethouder Fatima Koser Kaya en bestuurder Ska Kinderopvang en ABC Amersfoort Louise Joosten inzage in de samenwerkingspraktijk in Amersfoort.

Voorafgaand aan het vervolg van het middagprogramma, was er een muzikaal intermezzo van Maud Wilms. Zij vatte ook de inspiratie aan het einde van de dag samen in een prachtig lied. In twee rondes van deelsessies inspireerden leden en partners van de VNK elkaar met hun beste praktijken en daagden elkaar uit met de lastigste kwesties. Er was veel ruimte voor ontmoeten en netwerken met andere besturen en met de partnerorganisaties.

Afgesloten werd met een heerlijk diner pensant, waarbij de deelnemers verrast en geroerd raakten. Een moment was er voor een prijsuitreiking aan scriptiewinnaar Tamara Tiggelovend door bestuurslid Nicolette Kroon van Het Kinderopvangfonds en juryvoorzitter Ruben Fukkink onder het toeziend oog van jurylid Marike Vroom. Een dankwoord aan de organisatie en inzet van alle 12 ambassadeurs door bestuurders Ad Vos, Joke Tillemans, Arnoud van Leuven en Jeanette de Jong. Ook stonden zij stil bij de enorme inzet voor de vereniging van vertrekkend secretaris Adrie Groot. Ook in zijn dankwoord wist hij de gasten te inspireren.

Voorafgaand aan de gangen werden gesprekonderwerpen aangereikt door stellingen van Gijs van Rozendaal en Paul Leseman. De goede verzorging door het Afas team maakte er een smakelijk geheel van.

Dankzij de inzet van alle deelnemers, sprekers, bestuur en de ambassadeurs kunnen we terugkijken op een geslaagde eerste themadag! Angelique de Roos bracht dit allemaal mooi samen in een visual. Een mooi moment om samen de vereniging tot een bloeiend netwerk voor integrale kindcentra verder te ontwikkelen.

Hierbij is het uitgangspunt ontwikkeling binnen een bestuurlijke fusie-organisatie van opvang, onderwijs, ondersteuning en ontmoeting in één kindcentrum. Dat de doelstelling van de vereniging gedeeld wordt, blijkt niet alleen uit de enorme ontwikkeling van het aantal leden in één jaar tijd, maar ook aan de aanmeldingen voor de eerste themadag.

Het is geweldig om alle kennis & expertise samen te kunnen laten komen. Zowel op de binnen de vereniging als ook op de eerste themadag.

 ‘Samenwerken aan een nieuwe wereld van opvang & onderwijs’🍀

De visual van De RoosVisuals vind je onderaan deze pagina.

De tekst van het lied van Maud Wilms vind je hier:

Lied Netwerk Inclusieve Kindcentra

6 april 2022 * www.maudwilms.nl 

REFREIN


Wil je inclusiever zijn
Voor ieder kind een haven zijn 
In de buurt van waarde zijn 
Werk dan samen in de wijk
Dan is elke dag rijk 
(- Dan is elke schooldag rijk)

(- Dan is elk IKC rijk) 

Waar je ook bent, wie je ouders zijn 
Welke taal je ook spreekt 
Waar je ook vandaan komt, hoe sterk je ook bent 
Hoe je je beweegt 
De kansen zijn ongelijk  
Tijd voor een andere kijk  

Waar je goed in bent, wat je ook drijft 
Waar je vol voor gaat 
Hoe makkelijk je leert, met wie je ook graag speelt Wat je liever laat 
In elke skill zit zo’n groot verschil 
Tijd voor hoe je het samen wil


REFREIN 

Waar begin je dan, ‘t voelt soms zo ver weg 
De kracht zit in de buurt 
Breng mensen bij elkaar, volg het gezamenlijke doel Dat lukt als je op vertrouwen stuurt 
Niet zoveel vergaderen als toen 
‘t Is tijd om nu vooral te doen


REFREIN 

Leer maar van de fouten die een ander al gemaakt heeft
Leef je in, in hoe een ander het beleeft  
Laat zelf ook steken vallen, soms lost het zich wel op
En zo niet, dan toch   

REFREIN

Kijk het filmpje voor de live versie van het lied!

 Overzicht VNK-THEMADAG deelsessies.

 • IKC De Nieuwe Draai in Heerhugowaard
  • Inzicht in een nieuw IKC waar in units elk kind werkt met een ontwikkelplan. Dit inzicht wordt gegeven door directeur Maruksa Kuin en Marianne Betjes. Begeleiding door mentoren en gericht op een brede ontwikkeling van kinderen. Veel aansluiting bij het gezin en de mogelijkheid om te kiezen voor diverse start- en eindtijden van de dag en kan een aantal vakanties en vrije dagen flexibel worden opgenomen.
 • De Community school “In de Breedte ” in Hoofddorp
  • Specifiek wordt in deze deelsessie gekeken met Susan Stoffer en Gertine Hazelaar naar de peuter-kleutergroep en het door iedereen te gebruiken Community Learning Center. Daarbij aandacht voor het Creator Lab (wetenschap en techniek), het nog in te richten Vitality Lab (accent op vitaliteit, gezondheid en duurzame ontwikkeling en het Learing Lab (accent op leren leren).
 • De jeugdondersteuner in het IKC voor inclusie van onderwijs, kinderopvang en preventief jeugdbeleid in Leeuwarden
  • Op drie IKC’s zijn jeugdondersteuners ingezet op het snijvlak van onderwijs, kinderopvang en jeugdondersteuning en richten zij zich op preventie van problemen bij kinderen. Ze ondersteunen niet allen het kind en de ouders, maar coachen ook de IKC-medewerkers. In de deelsessie wordt door Henriëtte Aalfs en Hanny Voskuilen een toelichting gegeven op het proces en de resultaten van de driejarige pilot en het vervolg.”
 • Het ABC-project in Amersfoort en social works binnen het IKC
  • Presentatie door Onno Hoekstra en Trijnie van der Ploeg over de wijze waarop IKC De Vlinderslag werkt aan een stevige pedagogische structuur in het IKC en in de wijk. Door dichtbij en snelle lichte ondersteuning te organiseren wordt escalatie van kleine problemen voorkomen. Schoolse en niet-schoolse vraagstukken hangen vaak samen en vragen om een integrale aanpak.
 • Het organiseren van gezamenlijke huisvesting in IKC De Vaart in Ter Aar.
  • Miranda Hooghart (directeur kindcentrum de Boomhut) deelt haar ervaringen met de ontwikkeling van het dit jaar geopende kindcentrum De Vaart in Ter Aar. Hoe dromen en ambities zijn gerealiseerd maar ook waar nog echt uitdagingen liggen in het realiseren van een doorgaande ontwikkelingslijn en de afstemming tussen onderwijs, opvang zorg en andere partners. ICS-adviseurs begeleidde het project van programma van eisen tot en met ontwerp en advies over beheer en exploitatie. Zij laten u ervaren hoe dat zijn uitwerking heeft gekregen in dit prachtige kindcentrum De Vaart in Ter Aar.
 • IKC Oudkarspel
  • Ariane Breimer, directeur van het IKC, neemt ons met Sylvia Mol, regiomanager Allente opvang, niet alleen mee in de wijze waarop dit IKC inhoud geeft aan IKC-ontwikkeling, maar ook op welke wijze de KanzKlas van Stichting Kanz is geïntegreerd in dit IKC. Samen met de Kanzklas wordt zorg en onderwijs geboden aan kinderen en (jong)volwassenen met een (meervoudige) beperking in een inclusieve setting.
 • Kindcentrum De Plotter ‘ we gaan het doen, we stropen de mouwen op’
  • Montessori kindcentrum de Plotter is een kindcentrum in Zutphen. Elke dag komen ruim 500 kinderen van 2 tot 13 jaar bij ons binnen. Irma Pieper, directeur, neemt u mee in haar dagelijkse praktijk. Een eigen BSO, een eigen KOV, een integraal kindcentrum richting inclusie met jeugdhulp in het kindcentrum. Gewoon doen! Waar moet je dan aan denken? Wat heb je nodig? Samen doorlopen we heel praktisch vele stappen, van missie/visie naar daadwerkelijk samenwerken in de praktijk, met oog voor ieders talent en vakmanschap.
 • Familieschool De Lukasschool in Osdorp Amsterdam
  • In deze deelsessie wordt het nieuwe familieschool concept belicht door Sebastiaan van Huet met Rosien Schipper en Romy Oujit Pasewark, waarbinnen niet alleen aan de kinderen, maar aan de hele familie de ondersteuning wordt geboden die nodig is voor een optimale ontwikkeling van het kind. De vroege start, al bij de Voorschool, de samenwerking met ouders en de professionalisering van het team vervullen hierin een sleutelrol. Aan de leerlingen wordt getoond dat de wereld groter is en zij hun eigen keuze kunnen en mogen maken. Je dient ongelijk te investeren, wil je kansengelijkheid creëren. Het motto hierbij is: ‘Als het kan, doe het dan!’
 • Van onderwijsorganisatie naar organisatie met opvang en onderwijs in eigen beheer
  • Carla Smits, bestuurder van Stichting Tabijn in Heemskerk neemt ons mee in het proces dat Tabijn de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Vanuit het eigen verhaal, missie en visie van Tabijn, aan de slag met kindcentrumontwikkeling. Carla neemt de aanwezigen mee op deze reis en gaat o.a. ook in op de kansen die zij ziet in relatie tot het personeelstekort.
 • Een doorgaande pedagogische lijn vertaald naar een opleiding voor IKC-medewerker
  • Judith Koning (hoofd HRM Blosse), Marinel Komrij (projectleider Blosse) Corinne van Leeuwen (IKC-directeur) en Rodi (deelnemer opleidingstraject) vertellen over het waarom van deze opleiding, de wijze waarop Blosse dit intern heeft georganiseerd, de samenwerking in deze met het Horizon College (MBO) en de inhoud van de opleiding.

 

 

Link naar  Foto’s – Impressie van de themadag en de deelsessies

VNK Themadag 6 april 2022 VISUAL