Gertrude Abbring

Introductie

Ik ben een duizendpoot met bijna 30 jaar werkervaring bij verschillende instellingen die werkzaam zijn op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeden. Sinds 2004 ben ik betrokken bij ABC Amersfoort, de Amersfoortse versie van brede scholen. Binnen deze brede scholen ontwikkelen zich nu verschillende IKC’s. Ik geloof heilig in deze ontwikkeling: samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs is de toekomst. Het geeft rust en duidelijkheid aan kinderen én ouders. En het opent mogelijkheden om de meerwaarde van spelend leren binnen het onderwijs vorm te geven. Naast opvang en onderwijs vind ik het belangrijk dat binnen IKC’s ook samenwerking ontstaat met zorg, het sociaal domein, sport en cultuur. Het IKC staat niet op zichzelf, maar midden in een wijk en de samenleving, waar ook verbinding mee moet worden gezocht.

Expertise

Als programma-manager van Stichting ABC zorg ik voor een groot netwerk in de stad Amersfoort, waarbij alle samenwerkingspartners hun meerwaarde hebben bij de opzet van kindcentra. Gemeenten en schoolbesturen weet ik er van te overtuigen dat (integrale) kindcentra de toekomst zijn en dat nieuwe schoolgebouwen vanaf nu altijd moeten worden gecombineerd met kinderopvang. Ik maak makkelijk contact, heb een op samenwerking gerichte houding. Andere aandachtsgebieden van mij zijn VVE, kansengelijkheid, ouderbetrokkenheid en jeugdhulpverlening. Daarnaast vind ik het altijd een leuke uitdaging om geld te vinden voor goede nieuwe projecten.