Samenwerking op de 10-e Landelijke IKC-dag!

Samenwerking op de 10-e Landelijke IKC-dag!

 ‘Een plek voor ieder kind IKC: integraal én inclusief!’

Samen met Pact, VNK, Steunpunt Passend onderwijs en de AVS organiseert Job van Velzen met Etuconsult, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, PO-Raad, Sociaal Werk Nederland, Jeugdzorg Nederland en de VNG op
29 september 2023  de jubileum editie van de landelijke IKC-dag!

Ben jij er ook bij?

  • Je vindt meer informatie en de uitnodiging klik je hier.
  • Inschrijven kun je via deze link.

‘Samenwerken aan een nieuwe wereld van opvang & onderwijs’🍀