‘Het hoopgevende is dat de ‘beweging kinderopvang/onderwijs gewoon doorgaat.’

Zoals Femke Bol fenomenaal en vastberaden afstevende op haar goud waarbij iedereen het nakijken had, zo zal de ‘IKC’-beweging, onomkeerbaar, afstevenen op een nieuwe ontwikkelomgeving voor kinderen van 0-13 jaar. En dan niet ter eer en glorie van het ‘IKC’, maar voor een kansrijke ontwikkeling van elk kind. Ze hebben er gewoon recht op!

Lees de laatste blog van de VNK (technisch) voorzitter Ad Vos!