De kwaliteit van de ontwikkeling van kinderen staat voorop.

De Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK) heeft als doel de ontwikkeling en bevordering van (de kwaliteit) van een geïntegreerd aanbod van opvang en onderwijs, gericht op het ontwikkelen van een rijk ontwikkelklimaat voor kinderen van 0-13 jaar in Nederland. Zij ondersteunt organisaties van opvang en onderwijs die dit in afstemming, samenwerking of zelfs al als één gefuseerde bestuurlijke organisatie willen realiseren. Daarnaast richt zij zich op de behartiging van de collectieve belangen van haar leden alsmede op dat wat daartoe nuttig of nodig kan zijn. De vereniging heeft voor deze behartiging goede afspraken gemaakt met de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en de PO-Raad zodat de kennis en ervaringen van haar leden, via BMK en PO-Raad ook kunnen worden ingebracht aan de beleids- en politieke tafels in Den Haag.

Het talent van kinderen ontwikkelen.

Kinderen hebben ontwikkelrecht. Wij willen kinderen van 0-13 jaar hun talenten laten ontwikkelen en hen begeleiden in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers die, in balans met zichzelf en hun omgeving, in een steeds veranderende wereld kunnen functioneren. Het scheppen van voorwaarden en weg (laten) nemen van obstakels geeft een ontwikkelomgeving die rust en mogelijkheden biedt aan medewerkers om te werken aan een doorgaande ontwikkellijn van 0-13 jaar.