Een impressie:

🍀Ambassadeur Christy Pach verzorgde de deelsessie ‘Starten met een IKC’;

🍀Bestuurder Joke Tillemans nam een plenaire sessie over ‘bestuur’ voor haar rekening;

🍀Gijs van Roosendaal, van Regiegroep Kindcentra 2020 en voorheen Kinderopvangfonds en PACT voor Kindcentra, dat onder de vlag van de VNK doorgaat, besprak de routemap voor de formatietafel;

 

🍀Robert Sanger, van VNK-lid Kober praatte de deelnemers bij over de sterkte basis van kinderopvang & onderwijs;

🍀Voorzitter Ad Vos kon je ook als deelnemer tegen het lijf lopen!

 

🍀Teun Dekker van VNK-lid De Kroevendonk, gaf inzicht  in de praktijk van inclusief onderwijs en samen met Jos van Zutphen over de praktijk & opleiding.

🍀Ambassadeur Cynthia vond je samen met voorzitter Ad Vos op de infomarkt;

Was jij er ook? 

Alle deelnemers ontvingen het gloednieuwe boek ‘Het Kindcentrum: integraal en inclusief?!’ van Frank Studulski.

‘Samenwerken aan een nieuwe wereld van opvang & onderwijs🍀