Sardes onderzoek!

Sardes onderzoek!

Sardes onderzoek!

Uit een recent onderzoek van Vereniging Netwerk Kindcentra-samenwerkingspartner Sardes blijkt o.a. het volgende.

het samen (verder) professionaliseren van pedagogisch medewerkers uit de voorschoolse voorzieningen en groepsleerkrachten 1 en 2 uit het basisonderwijs en het samenvoegen van peuters en kleuters (binnen een beperkte leeftijdsmarge) kunnen op basis van een combinatie van onderzoek en inschatting van experts als kansrijk worden aangewezen in termen van het verbeteren van de start in het basisonderwijs.’

Wil je meer weten?

Je lees hier het wetenschappelijk kader dat onderzoekers IJsbrand Jepma en Karin Vander Heyden hebben ontwikkeld.👇
https://lnkd.in/eHqaTBzF

‘Samenwerken aan een nieuwe wereld van opvang & onderwijs’🍀