Samenwerking als uitgangspunt voor nieuwbouw brede school Dalemplein

Samenwerking als uitgangspunt voor nieuwbouw brede school Dalemplein

Samenwerking centraal

In navolging op eerder gerealiseerde brede scholen in Gorinchem besloten onderwijsstichtingen LOGOS en OVO, Stichting Kinderopvang Gorinchem en de gemeente om in de nieuwe wijk Hoog Dalem wederom de samenwerking aan te gaan in de vorm van de Brede School Dalemplein. Het uitgangspunt voor de brede school was om tegemoet te komen aan de vraag naar een divers onderwijsaanbod, aan sportvoorzieningen en een plek om elkaar te ontmoeten. ICSadviseurs werd gevraagd om de totstandkoming van dit project van A tot Z te begeleiden.

Samen met de gemeente, gebruikers en de buurt zijn diverse sessies gehouden om te komen tot een programma van eisen. Speerpunten daarin waren het bevorderen van samenwerking tussen de gebruikers, het creëren van een buurthuis, een grotere sportzaal en een multifunctioneel buitenveld. Samen met gebruikers en gemeente hebben we daarnaast een beheerplan opgesteld waarin afspraken zijn geborgd voor eigendom, beheer en exploitatie. Binnen het proces om te komen tot Dalemplein is extra aandacht besteed aan de inhoudelijke samenwerking. Via extra bijeenkomsten is vormgegeven aan duidelijke samenwerkingsafspraken, is de visie en missie gedefinieerd waar Dalemplein voor staat en zijn leef-afspraken gemaakt. Dit om een extra fundament te leggen onder de samenwerking vanaf het eerste begin dat de nieuwe accommodatie in gebruik werd genomen. Vervolgens zijn, op basis van het programma van eisen, de ontwerppartijen geselecteerd en is het ontwerpproces begeleid. Op basis van een Europese Aanbesteding zijn de aannemers geselecteerd en gecontracteerd. Tijdens de uitvoering waren we verantwoordelijk voor het bouwmanagement, de directievoering en het bouwtoezicht.