Rapport Peuter-Kleutergroepen!

Rapport Peuter-Kleutergroepen!

De Universiteit van Utrecht (Pauline Slot, Merel Breedeveld) en Universiteit van Amsterdam (Loes Leistra en Ruben Fukkink) hebben de peuter-kleuter-groepen onderzocht.

Het zijn innovatieve groepen waar kinderopvang en basisonderwijs nauw samenwerken en waar peuters en kleuters samen leren en opgroeien. Dit sluit aan bij de doorgaande leerlijn, waar de VNK voor staat.

Lees hier de uitkomst van het onderzoek: 2023 – Rapport_PKgroep_UVA-UvU.def.

Je vindt deze ook met andere publieke onze website. https://netwerkkindcentra.nl/artikelen-en-publicaties/

‘Samenwerken aan een nieuwe wereld van opvang & onderwijs’🍀