Integraal Kind- en Oudercentrum Noord-Scharwoude (IKOC)

Integraal Kind- en Oudercentrum Noord-Scharwoude (IKOC)

Aanleiding voor het IKOC Noord-Scharwoude is tweeledig. Het huidige schoolgebouw van Allente is verouderd. Horizon Zorgcentrum zoekt uitbreidingsmogelijkheden en nieuwe vormen van zorghuisvesting. Beide partijen zijn door gemeente Dijk en Waard aan elkaar gekoppeld om de gezamenlijke mogelijkheden te onderzoeken, met het IKOC als uitkomst.

– Integraal Kind- en Ouderencentrum (IKOC) Noord-Scharwoude is uniek in Nederland: een innovatief onderwijs-, woon-, zorg- en buurtconcept waar jong en oud samen leven. Waar plek is voor iedereen en ruimte is voor ontwikkeling, zowel binnen als buiten. Zo ver is het nog niet: naar verwachting start de bouw in het voorjaar van 2024 en is de oplevering in de zomer van 2025.

ICSadviseurs ondersteunt Allente bij het vertalen van haar visie naar dit nieuwe concept en de afstemming met Horizon Zorgcentrum. Zodat het IKOC straks voldoet aan de visie, wensen en eisen van alle gebruikers. Een visie waarin wonen, leren, ontwikkelen, bewegen, samenwerken binnen de hele gemeenschap in elkaar overvloeien. Voor mensen van 0 tot 100.

In een vroeg stadium is ICSadviseurs door de IKOC-partners gevraagd om te ondersteunen bij het ontwikkelen van een collectieve visie en een businesscase en op basis daarvan een Programma van Eisen te schrijven. Om dit te kunnen doen, heeft ICSadviseurs in samenwerking met de adviseur van Horizon de wensen en behoeften van alle gebruikers geïnventariseerd, met als resultaat een integraal Programma van Eisen. Op basis van het integraal Programma van Eisen gaan Allente en Horizon een omgeving creëren die de ontwikkeling van jong en oud versterkt. Waar onderwijs, bewegen, ontmoeten, cultuur, natuur, binnen-buiten, wonen met zorg, buitenschoolse opvang, kinderopvang en zorg bij elkaar komen.

– Uniek nieuwbouwproject waar onderwijs, wonen, zorg, buurt, jong en oud samen leven.