Rijnvliet is nog een jonge en groeiende wijk in Leidsche Rijn Utrecht. Duurzaamheid staat
hoog in het vaandel en dat is terug te zien in het nieuwe kindcentrum Rijnvliet, dat voor 16 groepen onderwijs en 400 kinderen is gebouwd. Het is een plek waar kinderen iedere dag op avontuur gaan. Opvang en onderwijs werken er vanuit een gezamenlijke visie aan de ontwikkeling van kinderen. Samen bereiden zij kinderen voor op een plek in de samenleving van de toekomst
Deze visie is ontstaan gedurende het ontwikkelproces van Kindcentrum Rijnvliet. Professionals van SPO Utrecht en KMN Kind&Co kregen de kans om samen te bouwen aan een nieuwe school in een nieuwe wijk in Leidsche Rijn.
Met behulp van themabijeenkomsten is het Programma van Eisen opgesteld. Het huisvestingsconcept gaat uit van twee domeinen waarin onderwijs en opvang integraal samenwerken in een gezamenlijke maakzone met drie ateliers en een sterke verbinding met de buitenruimte.
De openbare ruimte in Rijnvliet wordt de komende jaren ingericht volgens de principes van een voedselbos. Binnen het plan is een belangrijke rol weggelegd voor het Kindcentrum dat als een van de eerste bewoners van de nieuwe wijk gebruik gaat maken van het voedselbos. De verbinding met het voedselbos stond dan ook centraal bij het ontwerp van het Kindcentrum en speelde een grote rol bij de keuze van de architect.