Infinite Financieel is partner van organisaties voor onderwijs en opvang op het terrein van de financiële beleidsvoering en controlling. De controllers en adviseurs van Infinite Financieel ondersteunen met part-time en interim controllers- werkzaamheden en consultancy. De adviezen hebben onder meer planning & control, bestuurlijke informatievoorziening (AO/IC), risicomanagement, organisatievraagstukken en lean-management. Ook verzorgt Infinite Financieel deskundigheidsbevordering voor financials in onderwijs en opvang. Leden van de VNK krijgen korting op de tarieven van Infinite Financieel.