Infinite Financieel

Infinite Financieel
Infinite Financieel is partner van organisaties voor onderwijs en opvang op het terrein van de financiële beleidsvoering en controlling. De controllers en adviseurs van Infinite Financieel ondersteunen met part-time en interim controllers- werkzaamheden en consultancy. De adviezen hebben onder meer planning & control, bestuurlijke informatievoorziening (AO/IC), risicomanagement, organisatievraagstukken en lean-management. Ook verzorgt Infinite Financieel deskundigheidsbevordering voor financials in onderwijs en opvang. Leden van de VNK krijgen korting op de tarieven van Infinite Financieel.