Dyade

Dyade
Dyade ziet in de samenwerking met de leden van de Vereniging Netwerk Kindcentra de kans om mee te werken aan de samenhang en integratie van opvang en onderwijs. Zij doet dit door haar bijdrage te leveren aan efficiënte bedrijfsvoering, door advisering, professionalisering en besparing. Haar aandacht gaat hierbij uit naar de ontwikkeling van kindcentra. Voor de leden van VNK is Dyade de partner om in allerlei opzichten completer te worden.