Create

Create kan, deels door eigen producten en deels door klantprojecten, sectoren veranderen door relevante innovaties te introduceren of door te voeren. Wij kijken steeds meer business case gedreven waar kansen liggen, bijvoorbeeld door te onderzoeken waar sectoren of grote groepen mensen over 5 á 10 jaar staan. Hier ontwikkelen wij dan software of webapplicaties voor, samen met toonaangevende organisaties binnen Nederland. Create is intussen uitgegroeid tot een professionele club met degelijke processen en continuïteit. Eind 2020 kregen wij het ISO 9001 certificaat, daar zijn wij ontzettend trots op. En daar laten we het zeker niet bij! Met de samenwerking met de Vereniging Netwerk Kindcentra wil Create een bijdrage leveren aan talentontwikkeling van kinderen. En organisaties ondersteunen die dit, vanuit de visie van de VNK, willen gaan organiseren