B&T

B&T

B&T is al dertig jaar actief als adviesbureau in het primair en voortgezet onderwijs. Met vijftig adviseurs leveren wij een breed palet aan diensten op het terrein van strategie, organisatieontwikkeling, bestuur en management en de inrichting van het onderwijs. Onze adviseurs hebben een achtergrond in het onderwijs of een andere relevante inhoudelijke achtergrond. De vragen van onze opdrachtgevers vormen ons uitgangspunt, maar we zijn niet bang deze ter discussie te stellen of samen met hen aan te scherpen. Wij kiezen bij voorkeur voor integrale en duurzame maatwerkoplossingen. Wij dragen graag samen met de VNK bij aan organisaties die opvang en onderwijs geïntegreerd en vanuit gelijkwaardigheid aanbieden. B&T bestaat naast organisatieadvies uit de onderdelen interim-management, werving & selectie, academie en het communicatiecollectief. Voor meer informatie: www.vbent.org