Astrium is gespecialiseerd in de publieke sector, meer specifiek peuterwerk, tussenschoolse opvang, kinderopvang en (primair) onderwijs. Er wordt bij Astrium nadrukkelijk geïnvesteerd in deze sectoren. Dit heeft topprioriteit! Vanuit het vaktechnisch bureau wordt er gewerkt aan initiatieven, best practices en methodologieën om de integratie van kinderopvang en (primair) onderwijs te bevorderen. Astrium wil zich hierin onderscheiden door ‘buiten de gebruikelijke paden’ binnen de wet- en regelgeving passende oplossingen te vinden die de integratie c.q. realisatie van doorlopende leerlijnen bevorderen. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van goed voorbereide wereldburgers en goede educatie. Met deze ‘spirit’ en ‘energie’ bedient Astrium in de hoedanigheid van controlerend accountant en adviseur meerdere kinderopvang- en onderwijs organisaties’.