Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Welkom aan nieuwe leden VNK

Afgelopen weken hebben KSU-Utrecht, Ronduit Onderwijs en Kiem Uden zich aangesloten bij de Vereniging Netwerk Kindcentra. Samen delen zij de visie om te werken aan een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-13 jaar. Een lokaal aanbod binnen een kindcentrum voor liefst alle kinderen in de wijk of het dorp. Een krachtige bundeling van creativiteit en ontwikkelingen binnen de VNK zorgt dat deze collectieve beweging ook daadwerkelijk leidt tot een betere, inclusieve leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen.