Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Webinar Doordecentralisatie Huisvesting IKC

Opvang en Onderwijs vinden steeds meer een gezamenlijke plek in het Integraal Kindcentrum (IKC). Een hele uitdaging om de huisvesting van het IKC dan ook goed te regelen. Vele items staan dan op de agenda: gemeentelijke verantwoordelijkheid voor huisvesting onderwijs, opvang is privaat geregeld, eigenaarschap, onderhoud en beheer, bekostiging enz.

Stichting Blosse Opvang en Onderwijs heeft, in samenwerking met Penta Rho, de afgelopen jaren gewerkt aan een nieuw doordecentralisatiemodel voor IKC’s. Dit model regelt de wederzijdse verantwoordelijkheden van gemeente en organisatie, maar ook de investeringen, bekostiging en meer van dit soort zaken.

In dit webinar zal Adrie Groot, secretaris VNK en oud-bestuurder Blosse, in samenwerking met Bert Kampman, projectleider DDC bij Penta Rho, de aanwezigen meenemen in het gehele proces van doordecentralisatie eigendom IKC.

Het webinar Doordecentralisatie Eigendom IKC wordt gehouden op

donderdag 1 juli 2021 van 11.00-12.00 uur via TEAMS.

Uitloop tot 12.30 is mogelijk.

U kunt zich tot uiterlijk 30 juni 2021 opgeven via de mail bij secretariaat@netwerkkindcentra.nl