Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Webinar WBTR

Per 1 juli 2021 wordt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) ingevoerd. Deze wet heeft ook gevolgen voor bestuurders en toezichthouders in het funderend onderwijs. Van Doorne zal in dit Webinar WBTR aandacht besteden aan deze wet, de gevolgen daarvan voor bestuurders en ingaan op de acties die uitgezet kunnen worden. De Wet richt zich o.a. op de vastlegging van de taakopvatting van bestuurders, de wijze hoe omgegaan moet worden met bestuurders met een tegenstrijdig belang, de verplichte statutaire belet- en ontstentenisregeling, de uitbreiding van de aansprakelijkheid en de uitbreiding van ontslagmogelijkheden via de rechter.