Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Van onderen!!!!

De wereld van opvang en onderwijs verandert. Verandert snel. Afstemming, samenwerking en zelfs integratie van opvang en onderwijs is een niet meer te stoppen ontwikkeling. Samen werken aan een rijke leef-, speel-, leer- en werkomgeving voor kinderen en de professionals om het kind heen. Gelijke kansen voor elk kind vanaf de geboorte.

Op duizenden plekken in opvang en onderwijs zien we dat pedagogisch medewerkers, leerkrachten, leidinggevenden en bestuurders zich ontworstelen aan het rigide systeem van regeltjes, toetsen en controle. En die rijke ontwikkelomgeving realiseren door vooral naar de behoefte van kinderen te kijken. Bij die prachtige ontwikkelingen ervaren we hoe het systeem steeds meer knelt. Het systeem van wet- en regelgeving en bekostiging. En dat veel geld in opvang, onderwijs en (jeugd)zorg niet bij de kinderen en gezinnen terecht komt.

En dan zakt de moed je wel eens in de schoenen. Maar door samenwerking, SAMENKRACHT, ervaar je dat je met de goede dingen voor kinderen bezig bent. Ontstaat vertrouwen omdat je merkt dat je niet alleen staat. Er zijn er honderden, duizenden die het anders willen doen. En vanuit die bewustwording ontstaat ook het broodnodige zelfvertrouwen. Om door te blijven gaan met de belangrijke dingen waar je mee bezig bent.

Immers, er is geen organisatie in Nederland die zoveel invloed heeft op de samenleving van morgen. Geen organisatie kan 13 jaar lang bouwen aan een nieuwe samenleving. Een samenleving waar iedereen kan lezen, rekenen en een gemeenschappelijke taal beheerst. Maar zeker ook een samenleving waar we er voor elkaar zijn, waar je mag zijn wie je bent en wilt worden. Waar iedereen mee kan doen en een bijdrage kan leveren. Waar respect en belangstelling voor de ander vanzelfsprekend is.

Het wordt tijd dat alle betrokkenen bij opvang en onderwijs op de werkvloer zich bewust worden van die verantwoordelijkheid en daar ook nu, in gezamenlijkheid, naar gaan handelen. Die deelname aan een collectieve beweging van onderaf geeft vertrouwen, vergroot het zelfvertrouwen en zorgt voor voldoende lef om keuzes te maken. Keuzes voor het kind, voor alle kinderen.

Het wordt tijd dat die beweging zichtbaar wordt en door aansluiting bij de Vereniging Netwerk Kindcentra leren we van en met elkaar en laten we de kracht van collectiviteit zien. En stappen we over het persoonlijk belang en het organisatiebelang heen en gaan we voor het maatschappelijk belang. Het gemeenschappelijk belang van alle kinderen.

Doe mee!!! Meld je aan!!! Laat je horen!!

Vereniging Netwerk Kindcentra.

Adrie Groot

Secretariaat@netwerkkindcentra.nl