Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Sarkon, H3O en SOPOH sluiten aan bij VNK

Dat de Vereniging Netwerk Kindcentra voldoet aan een behoefte is inmiddels wel duidelijk. In de eerste zes maanden van haar oprichting hebben inmiddels 18 organisaties zich als lid aangesloten bij de VNK. Samen hebben zij meer dan 420 locaties waar meer dan 90.000 kinderen opvang en/of onderwijs genieten. Nu hebben ook Sarkon (Den Helder), H3O (Dordrecht) en SOPOH (Haarlemmermeer) zich aangesloten. Organisaties die allemaal op hun eigen manier vorm en inhoud geven aan de ononderbroken ontwikkelingslijn van kinderen van 0-13 jaar. En al veel ontwikkeld hebben, maar ook graag verder willen werken aan de nieuwe wereld van opvang en onderwijs. Niet alleen maar ‘op eigen houtje’ maar in samenwerking en afstemming met anderen. Uitwisselen van kennis en ervaring en zo het goede doen voor alle kinderen. De VNK faciliteert leden, of het nu hele organisaties zijn of individuele scholen of kindcentra, in het verder optimaliseren van die gelijke kansen voor alle kinderen.

Sluit je ook aan bij deze snel groeiende beweging. En maak gebruik van de reeds meer dan 150 documenten die de leden zelf hebben geupload in de WERKPLAATS IKC.