Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Samenwerking BMK, PO-Raad en Vereniging Netwerk Kindcentra.

Zowel de BMK als de PO-Raad zijn, als brancheorganisatie, betrokken bij verschillende werkgroepen van zowel het Ministerie van O,C&W als van het Ministerie van SZW. Vanuit de inhoudelijke samenwerking met de Vereniging Netwerk Kindcentra, en de vele kennis en ervaring die bij de VNK en haar leden zit, is gevraagd om ook aan te sluiten bij deze werkgroepen. Vanaf 1 oktober 2021 is daarom ook de VNK, in samenwerking en afstemming met BMK en PO-raad aanwezig bij deze werkgroepen die zich buigen over actuele thema’s die betrekking hebben met het verdere afstemmings- en integratieproces van opvang en onderwijs.

Mooi om te ervaren hoe deze drie organisaties zich samen sterk maken, vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid, voor een optimale ontwikkelomgeving voor kinderen van 0-13 jaar.