Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Opvang bedankt.

We komen ze weer tegen hoor. “De scholen zijn weer begonnen”. Een prima bewustwording in het verkeer dat er weer veel ‘kindverkeer’ op de weg is. Opletten geblazen. Bij de start van mijn bestuurdersrol bij Blosse Opvang en Onderwijs realiseerde ik mij, als onderwijsman, voor het eerst echt dat onderwijs wel zomervakantie heeft, en uiteraard dik verdiend voor 4-5 weken de deuren achter zich sluit, maar dat de opvang gewoon doorgaat. Binnen het IKC werd helemaal duidelijk dat de deuren open blijven en er dagelijks nog heel veel kinderen allerlei activiteiten in en buiten het gebouw hebben. Een hele andere gewaarwording. Daarom even een moment van extra waardering voor al die pedagogisch medewerkers en leidinggevenden die ‘gewoon’ ook in de vakantie zich elke dag hebben ingezet voor alle kinderen.

 

Gelukkig hebben velen, ook in de opvang, natuurlijk wel kunnen genieten van een aantal weken vakantie. En ook de mensen van de VNK waren wat minder bereikbaar. Maar inmiddels gaan we weer full-speed.

Het aantal leden van de VNK blijft groeien en daar zijn we enorm blij mee. Prachtig ook om te zien dat het aantal ambassadeurs inmiddels uitgebreid is naar 9 regio ambassadeurs. In elke provincie staan ambassadeurs paraat voor vragen van leidinggevenden van IKC’s, maar ook van bestuurders van opvang en onderwijsorganisaties. Op de website VNK vindt u alle ambassadeurs en we zullen binnenkort ook de regioverdeling zichtbaar maken. In de tussentijd kunt u gerust bellen of mailen naar een ambassadeur of het secretariaat van de VNK.

De WERKPLAATS IKC vult zich met (werk)documenten. Leden uploaden wat ze zelf hebben ontwikkeld en maken gebruik van wat andere leden al hebben gemaakt. Zo ontstaat leren van elkaar en verbinding. Deze schatkist bevat nu al ongeveer 150 documenten op verschillende terreinen en er komen wekelijks nieuwe bij.

En daarnaast bruist de vereniging van activiteiten waar leden, ambassadeurs en partners bij betrokken zijn.

Activiteitenoverzicht augustus 2021: (momentopname)

  • Onderzoek bedrijfsvoering van geïntegreerde organisaties (Leden met Dyade).
  • Quickscan IKC (ontwikkelt door ambassadeurs met leden)
  • Routekaart IKC (prachtig instrument voor projectleiders om met IKC ontwikkeling op weg te gaan, ontwikkelt door ambassadeur)
  • ICT-onderzoek naar huidige en gewenste software (partners en leden VNK)
  • Handreiking opstellen ouderbeleidsplan
  • Handreikingen ouderbetrokkenheid (algemeen, bij laaggeletterde ouders en bij NT2 ouders) (ontwikkelt door ambassadeur vanuit de praktijk)
  • Handboek IKC vanuit perspectief huisvesting (ontwikkelt vanuit de praktijk door ambassadeur)
  • Opzet benchmark geïntegreerde organisaties van opvang en onderwijs (ontwikkeling in gang gezet van VNK met partner)

Kortom een bruisende netwerkvereniging waar we met elkaar werken en delen. Samen gaan voor een optimaal ontwikkelklimaat voor alle kinderen van 0-13 jaar.

Wil je meedenken en samenwerken aan dat doel? Sluit je aan bij de VNK en stuur een mail voor een kennismakingspakket. “Delen is het nieuwe vermenigvuldigen”.  Als we de wereld van opvang en onderwijs echt willen veranderen en meer afstemmen op de behoefte en mogelijkheden van alle kinderen hebben we elkaar nodig. Een landelijke beweging van verandering, vanuit de praktijk.

Stuur een mail naar secretariaat@netwerkkindcentra.nl en laat je horen en zien.