Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Kindcentrum! Waar begin je?

Kindcentrum!! Waar moet ik beginnen?

“Waar moet ik beginnen”. Een regelmatig gestelde vraag die ik hoor. Kortgeleden in gesprek met een directeur van een basisschool/kindcentrum in West-Friesland. “We hebben kinderopvang in onze school, noemen ons alvast maar een kindcentrum, maar ik zou zo graag meer willen”. Hoe pak ik dat aan en waar moet ik beginnen?

Een begrijpelijke vraag want kindcentrum ontwikkeling is complex en het is belangrijk om goed te beginnen. Allereerst goed om aan te geven dat een kindcentrum een ‘middel’ is in het realiseren van optimale ontwikkelingskansen voor elk kind van 0-13 of zelfs 0-18 jaar. En om dat te realiseren zijn, proefondervindelijk een aantal uitgangspunten ontdekt die de kans dat het lukt om zo’n prachtige rijke ontwikkelomgeving te realiseren groter maken.

Maar laten we beginnen met het in beeld brengen van de situatie. Ik hanteer daarbij de drie W’s van Wenselijkheid, werkelijkheid en werkbaarheid.

Wenselijkheid: De ultieme droom, het perspectief aan de horizon waarin elk kind, vanaf de geboorte gelijke kansen heeft in de samenleving, maar zeker ook in de leer-en ontwikkelwereld om zijn/haar talenten te ontdekken en vanuit nieuwsgierigheid deze optimaal te mogen ontwikkelen. Waarin ouders, vrijwilligers en professionals in een symbiose deze ontwikkeling optimaal faciliteren en waarin wet- en regelgeving en bekostiging dit mogelijk maken en geen drempels opwerpen voor ouders of medewerkers.

Werkelijkheid: De werkelijkheid is anders, complexer. Veel opvang- en onderwijsvoorzieningen werken nog niet of onvoldoende samen. Opvang is er lang niet voor elk kind en wordt vooral ingericht om te kunnen voldoen aan de soms rigide voorschriften van overheid en GGD. Onderwijs is vooral toch ingericht volgens het leerstofjaarklassensysteem dat gedomineerd wordt door methoden en toetsen. In toenemende mate worden wel gebouwen gerealiseerd waarin kinderopvang en onderwijs gezamenlijk gehuisvest worden en waar er samenwerking en afstemming van activiteiten plaatsvindt. Steeds meer medewerkers van opvang en onderwijs vinden elkaar in het verbeteren van de ontwikkelomgeving van kinderen. En ook de politiek lijkt wakker te worden en zich te realiseren dat het huidige systeem van opvang en onderwijs niet meer houdbaar is. Teveel kinderen vallen buiten de boot of komen niet tot optimale ontwikkeling.

Werkbaarheid: Vanuit een goede analyse van de huidige situatie van jouw basisschool of jouw opvang kan je, met de wenselijkheid voor ogen, in beeld brengen wat de volgende stappen zouden kunnen zijn in de samenwerking opvang en onderwijs. Wat een werkbaar proces zou kunnen zijn. Bij die analyse kan het overzicht van samenwerkingsvormen mogelijk een bijdrage leveren.

En dan komt natuurlijk de vraag wat je persoonlijke drive is. Waarom ben je gaan werken in opvang of onderwijs. Ontdekken dat het eigenlijk altijd om kinderen moet gaan en ze begeleiden, ondersteunen en instrueren hoe zij zich kunnen ontwikkelen tot een volwaardig, gelukkig mens en betekenisvol kan zijn voor zichzelf, de mensen om hen heen en de wereld van morgen. Zie je kinderen en kan je zelf, en in gesprek met kinderen, zorgen voor dat rijke leef-, speel-, leer- en werkklimaat. Vanuit het besef van die persoonlijke drive ontdek je dat er meer collega’s zijn die zo naar hun werk kijken. En vanuit die gezamenlijke (h)erkenning, met de focus op kinderen, op elk kind, kom je vervolgens prima tot de stappen die op jouw school, in jouw opvang, voor kinderen gezet kunnen worden.

Op deze manier zijn inmiddels duizenden mensen in opvang en onderwijs de weg opgegaan naar het anders inrichten van die ontwikkelomgeving van kinderen. Er zijn veel prachtige voorbeelden die als inspiratie voor je kunnen dienen.

De Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK) brengt die prachtige voorbeelden in beeld en kan je in contact brengen met elkaar. En ook met mensen en instellingen die betekenisvol kunnen zijn voor het proces dat je aan het volgen bent binnen je eigen werkomgeving.

Leden, partners en ambassadeurs vinden elkaar op de website en vooral op het besloten deel, de WERKPLAATS IKC. In deze werkplaats worden activiteiten en documenten met elkaar gedeeld. En wordt samengewerkt, fysiek en digitaal, aan uitdagingen in de dagelijkse wereld van opvang en onderwijs.

Verander de wereld van opvang en onderwijs, begin bij jezelf en ontdek wat er allemaal al kan binnen je eigen werkomgeving.