Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Effectieve inzet ondersteuner: Taakdifferentiatie en diversiteit in teams.

Op donderdag 29 april 2021 organiseert de PO-Raad het webinar Effectieve inzet ondersteuners: Taakdifferentiatie en diversiteit in teams . Eén van de thema’s is de inzet van ondersteuners in het IKC; Milka Barends zal hier namens PIT een bijdrage aan leveren.

Tijdens het webinar wordt dieper ingegaan op wat al bekend is over een effectieve inzet van ondersteuners op basis van praktijkervaringen en onderzoek. We gaan met René Kneyber in gesprek over het advies ‘Tijd voor focus’,  waarin de Onderwijsraad oproept tot meer focus in de werkzaamheden van leraren én het investeren in meer handen in en om de klas.

In het webinar is volop gelegenheid tot interactie. Deelnemers gaan in groepen uiteen om naar eigen keuze met elkaar door te praten over:

  • Taakdifferentiatie en inzet van ondersteuners in een IKC;
  • Taakdifferentiatie en inzet van ondersteuners in het speciaal onderwijs;
  • Taakdifferentiatie en inzet van ondersteuners bij het inhalen van leerachterstanden;
  • Het flexibel ‘opscholen’ van onderwijsassistenten.

De bijeenkomst wordt georganiseerd in afstemming met de MBO-Raad en diverse ROC’s. Met de opbrengsten van de sessie maken we inzichtelijk hoe ondersteuners optimaal worden ingezet en wat dit vraagt van de samenwerking met opleidingen. We sluiten af met een aantal gezamenlijke conclusies en stappen voor vervolg.

Het webinar vindt plaats op donderdag 29 april tussen 15.30 en 17.00 uur.

(we zijn ons ervan bewust dat deze datum voor sommige scholen in de meivakantie valt)

Aanmelden kan via het aanmeldformulier