Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

De zachte kant van governance

De zachte kant van governance

Onlangs publiceerde B&T een herziene druk van het in 2016 uitgekomen boek over ‘De zachte kant van governance’. Het is géén boek over de zogenaamde harde kant van toezicht: over regels, procedures en systemen, over structuur en papier, Het is ook géén boek waarin je instructies vindt voor het realiseren van goed bestuur. Het is daarentegen een boek over ‘de zachte kant’, over de ‘geest’ van governance. Je vindt er geen kant-en-klare recepten voor goed bestuur, maar tien principes die je naar eigen inzicht kunt toepassen. Principes die eigenlijk ten grondslag liggen aan waarachtig en goed bestuur.

Achtereenvolgens komen de volgende principes aan bod:

  • Zoek naar balans
  • Rolbewust met werkwoorden
  • Deal met belangen
  • Diversiteit doet ertoe
  • Informatie volgt toezicht
  • Zet je intuïtie in
  • Stel de goede vragen
  • Het juiste doen, in juiste proporties
  • Integriteit buiten kijf
  • Houd toezicht vanuit visie

Een zeer lezenswaardig boekwerkje dat zeker een bijdrage kan leveren aan het gesprek over het anders invullen van de governance binnen opvang en onderwijs.

De eerste druk is mede tot stand gekomen met Harm Klifman en deze herziene versie is nu opgesteld door Jos van Elderen en Joost Jansen van B&T.