Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

De Haagse Scholen sluit aan bij VNK

Aan het begin van de zomervakantie kregen we het bericht de De Haagse Scholen ook als lid aansluit bij de Vereniging Netwerk Kindcentra. Een prachtig bericht natuurlijk als opnieuw een grote organisatie zich bij onze beweging aansluit. En opnieuw een signaal dat de wereld van opvang en onderwijs verandert. En dat we door samen werken en samen leren veel kunnen bereiken om een prachtig ontwikkelklimaat voor elk kind, vanaf de geboorte, te realiseren.

De Haagse Scholen is een stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag. Demissie is: “Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen”.
In totaal heeft de organisatie 52 scholen in de hofstad. Daarvan zijn er 44 reguliere basisscholen, 5 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en 3 scholen voor speciaal basisonderwijs, verspreid door heel Den Haag.  DHS werkt aan het waarmaken van de missie en daar doen zij de volgende zes beloftes aan leerlingen en ouders bij.

  • Wij kennen ieder kind.
  • Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid.
  • Wij leren onze leerlingen om samen te werken en samen te leven.
  • Wij leren onze leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces.
  • Wij verbeteren de dialoog met ouders over de ontwikkeling van leerlingen.
  • Wij onderzoeken en ontwikkelen onze kennis, houding en vaardigheden.

Naast de gezamenlijke missie en beloftes hebben alle scholen een eigen identiteit. Zo kan DHS ook een breed scala van onderwijsconcepten aanbieden. Op deze wijze is er altijd een school beschikbaar die aansluit bij de individuele leerbehoefte van de leerlingen. In het ambitiedocument 2019-2023 staat ten aanzien van de ontwikkeling van opvang en onderwijs het volgende:

Intensiveren van de samenwerking met kinderopvang om:
› de doorgaande lijn voorschoolse voorziening – school te versterken (+ vroegsignalering),
› vanuit één pedagogisch-didactische visie dagarrangementen te realiseren,
› nieuwe organisatievormen, combinatiefuncties en carrièrepaden voor personeel mogelijk te maken,

Alle scholen en specifiek de diverse IKC’s van DHS zijn hier volop mee bezig. En met het lidmaatschap VNK vertrouwt de organisatie er op dat door laagdrempelige uitwisseling van kennis en ervaring er nog veel goede stappen gezet kunnen worden.