Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Dankbaar

Elke dag zien, horen en voelen we wat het betekent om samen te leven en te werken. Ieder mens is uniek en voelt en ervaart dingen anders. In onze samenleving zorgt diversiteit voor prachtige ontmoetingen, gesprekken en innovatie. En tegelijkertijd zien en ervaren we ook de negatieve gevolgen van die diversiteit. Onverdraagzaamheid, isolement, respectloosheid en wij-zij denken. Mensen worden weggezet, worden angstig en voelen zich geen onderdeel meer van deze samenleving. Ongelijkheid is wat dat betreft ook niet acceptabel en alles dient in het werk gesteld te worden dat mensen met respect met elkaar omgaan, naar elkaar luisteren, diversiteit waarderen, zich kunnen verwonderen en vanuit samenkracht een betere samenleving realiseren.

In deze ontwikkeling spelen organisaties die zich richten op kinderen van 0-13 jaar een enorm belangrijke rol. Geen bedrijf in Nederland heeft zoveel invloed op de samenleving van morgen. Dertien jaar lang kunnen medewerkers van opvang en onderwijs kinderen niet alleen ondersteunen in de cognitieve ontwikkeling maar zeker ook in het ontwikkelen van sociale vaardigheden, respectvol samenleven en – werken, begrip voor verschillen, de kracht ontwikkelen vanuit diversiteit.

De Vereniging Netwerk Kindcentrum (VNK) heeft zich, vanaf 1 januari 2021, ten doel gesteld om organisaties, bestuurders, leidinggevenden en medewerkers met elkaar te verbinden om, vanuit SamenKracht, te bouwen aan een nieuwe wereld van opvang en onderwijs. Een ononderbroken rijke ontwikkelomgeving voor kinderen en medewerkers.

En zo aan het einde van ons eerste jaar kunnen we niet anders dan dankbaar zijn voor al die mensen die zich verbonden hebben aan deze doelstelling en zich hebben aangesloten bij de VNK.

  • In totaal 30 organisaties met meer dan 750 locaties en meer dan 160.000 kinderen hebben zich aangesloten.
  • En 14 bedrijven en instellingen hebben zich aan de VNK verbonden en dragen inhoudelijk en financieel bij aan de ontwikkeling van deze beweging.
  • Meer dan 170 medewerkers zijn aangesloten bij de WERKPLAATS IKC en delen zelfontwikkelde documenten, sheets en presentaties met elkaar.
  • VNK, BMK en PO-Raad gaan voor 2022 samen een DOE-agenda maken voor alle gezamenlijke activiteiten voor de wereld van kinderen van 0-13 jaar.
  • En de VNK gaat samen met een aantal organisaties Pact voor Kindcentra voortzetten.
  • Het Ministerie van O,C&W en van SZW heeft de VNK ook uitgenodigd om deel te nemen aan de werkgroepen Huisvesting en Financiën.
  • Met onze ambassadeurs werken we volop aan onze eerste themadag “Naar inclusievere kindcentra”.
  • En in januari 2022 gaat ons digitale platform PLEK013 online. Dit Platform Landelijke Expertisecentrum Kindcentrum voor iedereen die werkt voor kinderen van 0-13 jaar wordt dè startpagina voor iedereen die werkt of wil werken in onze wereld.

Wat een ontwikkeling!

Wat een energie en enthousiasme!

Dankbaar voor al die mensen die mee willen bouwen aan deze nieuwe wereld. Een wereld van gelijke kansen voor alle kinderen, vanaf de geboorte. Een wereld waar een team van professionals, gezamenlijk en in afstemming, zorgdraagt voor een rijke en uitdagende ontwikkelomgeving voor alle kinderen in de wijk of het dorp.

En dankbaar dat ik daar een bijdrage aan mag leveren.

Wil je meebouwen en een bijdrage leveren neem dan contact op via secretariaat@netwerkkindcentra.nl

Ik wens iedereen, namens het VNK-bestuur, fijne kerstdagen en veel liefde, geluk en gezondheid in 2022

Adrie Groot

Secretaris Vereniging Netwerk Kindcentra