Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

B&T en VNK verstevigen samenwerking

Betere ontwikkelkansen voor kinderen

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Daarom werkt B&T onder andere in het primair onderwijs en is de blik óók op de kinderopvang gericht. Want u realiseert samen een ontwikkelingsgerichte omgeving voor kinderen van 0-12 jaar. B&T is uw partner in strategische vraagstukken rondom IKC-vorming. Met, naast en voor u. Van de leerkracht en pedagogisch medewerker tot aan de bestuurskamer. En alles daartussen. Met oog voor kinderen, ouders en professionals en met verstand van processen en organisaties.

Hoe kunnen onderwijs en opvang hand-in-hand gaan? En hoe kun je vanuit verschillende kernwaarden en identiteiten toch samenwerken aan een hoger doel? Vanuit welke verschillen in historie en maatschappelijke opgaven kunnen we toch een gezamenlijke strategie ontwikkelen? Hoe kunnen gemeenschappelijke beelden en een nieuwe taal hierbij helpen? Hoe houden we koers in een complexe context? En op welke manier doen we dat in IKC-verband? Samen strategie ontwikkelen en realiseren vraagt om samen onderzoeken en het erkennen van verschillen en belangen. Zodat je tot een gezamenlijke ambitie komt. Zie voor meer informatie op www.vbent.org/vnk