De VNK als netwerkorganisatie

De vereniging netwerkkindcentra is een netwerkorganisatie. Vanuit onze missie hebben we doelen te behalen. Daarbij doen wij dat graag met samenwerkingspartners die of bijdragen of met ons kennis delen of met ons optrekken omdat we een gezamenlijk doel dienen, nl. een nieuwe wereldvoor de ontwikkeling van kinderen.
Met onderstaande organisaties of groepen van samenwerkende organisaties werken wij samen: