Wet & regelgeving

Alle relevante wet- en regelgeving inzake kindcentrumontwikkeling.
Alle relevante wet- en regelgeving inzake kindcentra, integratie, integrale huisvesting en nog veel meer. Alles te vinden in de kennisbank van Van Doorne. Van Doorne is een internationaal juridisch kantoor met een zeer brede ervaring in het ondersteunen van opvang- en onderwijsorganisaties.